På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Ansökanshandlingar för nytt miljötillstånd

Här hittar du hela ansökan om ett nytt miljötillstånd för Malmö Airport.

Ansökan, huvuddokument - pdf, 12 Mb (nytt fönster)

1. Teknisk beskrivning
Teknisk beskrivning, del 1, Flygplatsen - pdf, 1 Mb (nytt fönster)
Bilaga 1:1, Karta airside/landside - pdf, 349 Kb (nytt fönster)
Bilaga 1:2, Malmö Airport hinderkarta - pdf, 3 Mb (nytt fönster)
Bilaga 1:3, Förteckning över verksamhetsutövare - pdf, 320 Kb (nytt fönster)
Bilaga 1:4, Karta VA-ledningar - pdf, 395 Kb (nytt fönster)
Bilaga 1:5, Ritning brandövningsplats - pdf, 157 Kb (nytt fönster)
Bilaga 1:6, Kemikalieförteckning - pdf, 292 Kb (nytt fönster)

Teknisk beskrivning, del 2, Flygtrafikledning - pdf, 786 Kb (nytt fönster)
Teknisk beskrivning, del 3, Utredning flygvägar - pdf, 508 Kb (nytt fönster)
Teknisk beskrivning, del 4, Flygbullerberäkning - pdf, 22 Mb (nytt fönster)

2. Miljökonsekvensbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning - pdf, 6 Mb (nytt fönster)
Bilaga 2:1, Kartbilaga: översikt, terräng och anläggningar - pdf, 1 Mb (nytt fönster)
Bilaga 2:2, Värdebeskrivning: Malmö Airports betydelse i samhället - pdf, 599 Kb (nytt fönster)
Bilaga 2:3, Karta airside/landside - pdf, 349 Kb (nytt fönster)
Bilaga 2:4, Detaljplan - pdf, 2 Mb (nytt fönster)
Bilaga 2:5, Natur- och kulturmiljö - pdf, 1 Mb (nytt fönster)
Bilaga 2:6, Miljömedicinsk bedömning: buller - pdf, 270 Kb (nytt fönster)
Bilaga 2:7, Översiktlig inventering av bullerisoleringsbehov - pdf, 115 Kb (nytt fönster)
Bilaga 2:8, Rapport mark och vatten - pdf, 6 Mb (nytt fönster)
Bilaga 2:9, Rapport natur - pdf, 16 Mb (nytt fönster)
Bilaga 2:10, Rapport kemikaliehantering - pdf, 649 Kb (nytt fönster)
Bilaga 2:11, Miljöriskinventering - pdf, 266 Kb (nytt fönster)
Bilaga 2:12, Miljömål: bedömning och uppfyllelse - pdf, 63 Kb (nytt fönster)
Bilaga 2:13, PM PFOS - pdf, 272 Kb (nytt fönster)

3. Gällande villkor
Gällande beslut och villkor - pdf, 246 Kb (nytt fönster)

4. Samrådsredogörelse
Bilaga 4:1, Skriftligt samrådsunderlag - pdf, 2 Mb (nytt fönster)
Bilaga 4:2, Protokoll Lunds kommun - pdf, 26 Kb (nytt fönster)
Bilaga 4:3, Protokoll Malmö stad - pdf, 19 Kb (nytt fönster)
Bilaga 4:4, Protokoll Svedala kommun - pdf, 23 Kb (nytt fönster)
Bilaga 4:5, Protokoll Staffanstorps kommun - pdf, 19 Kb (nytt fönster)
Bilaga 4:6, Protokoll Skurups kommun - pdf, 19 Kb (nytt fönster)
Bilaga 4:7, Protokoll Trelleborgs kommun - pdf, 21 Kb (nytt fönster)
Bilaga 4:8, Protokoll Ystads kommun - pdf, 21 Kb (nytt fönster)
Bilaga 4:9, Protokoll verksamhetsutövare - pdf, 783 Kb (nytt fönster)
Bilaga 4:10, Protokoll länsstyrelsen - pdf, 1 Mb (nytt fönster)
Bilaga 4:11, Yttrande Bo Staaf - pdf, 727 Kb (nytt fönster)
Bilaga 4:12, Yttrande Boverket - pdf, 6 Kb (nytt fönster)
Bilaga 4:13, Yttrande Knutstorps Skog AB - pdf, 119 Kb (nytt fönster)
Bilaga 4:14, Yttrande kommunstyrelsen Lund - pdf, 156 Kb (nytt fönster)
Bilaga 4:15, Yttrande kommunstyrelsen Malmö - pdf, 27 Kb (nytt fönster)
Bilaga 4:16, Yttrande kommunstyrelsen Skurup - pdf, 113 Kb (nytt fönster)
Bilaga 4:17, Yttrande kommunstyrelsen Staffanstorp - pdf, 67 Kb (nytt fönster)
Bilaga 4:18, Yttrande kommunstyrelsen Trelleborg - pdf, 15 Kb (nytt fönster)
Bilaga 4:19, Yttrande kommunstyrelsen Ystad - pdf, 117 Kb (nytt fönster)
Bilaga 4:20, Yttrande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - pdf, 25 Kb (nytt fönster)
Bilaga 4:21, Yttrande Naturvårdsverket - pdf, 254 Kb (nytt fönster)
Bilaga 4:22, Yttrande Segeåns vattendragsförbund - pdf, 47 Kb (nytt fönster)
Bilaga 4:23, Yttrande Socialstyrelsen - pdf, 89 Kb (nytt fönster)
Bilaga 4:24, Yttrande Sten Gülich - pdf, 535 Kb (nytt fönster)
Bilaga 4:25, Yttrande Trafikverket - pdf, 56 Kb (nytt fönster)
Bilaga 4:26, Yttrande Transportstyrelsen - pdf, 30 Kb (nytt fönster)
Bilaga 4:27, Yttrande Triventus Consulting - pdf, 96 Kb (nytt fönster)
Bilaga 4:28, Yttrande Vägverket - pdf, 15 Kb (nytt fönster)

5. Kompletteringar till Ansökanshandlingar för nytt miljötillstånd

Komplettering Malmö Airport 120927 - pdf, 18 Mb (nytt fönster)
Framsida pärm komplettering september - pdf, 2 Mb (nytt fönster
Bilaga 5:1, Koncessionsnämden för miljöskydd 1997-05-06 - pdf, 5 Mb (nytt fönster)
Bilaga 5:2, Koncessionsnämnden för miljöskydd 1997-11-07 - pdf, 96 Kb (nytt fönster)
Bilaga 5:3, Regeringen 2000-03-09 - pdf, 464 Kb (nytt fönster)
Bilaga 5:4, Miljödomstolen 2000-05-05 - pdf, 59 Kb (nytt fönster)
Bilaga 5:5, Miljödomstolen 2002-02-04 - pdf, 427 Kb (nytt fönster)
Bilaga 5:6, Länsstyrelsen 2012-03-02 - pdf, 260 Kb (nytt fönster)
Bilaga 5:7, Länsstyrelsen 2011-12-01 - pdf, 363 Kb (nytt fönster)
Bilaga 5:8, Länsstyrelsen 2012-06-14 - pdf, 224 Kb (nytt fönster)