På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Grattis Malmö Airport – klimatcertifierat enligt högsta nivå

2013-11-28, kl. 14:47

I veckan fick Malmö Airport åter ett kvitto på att här drivs ett klimatarbete i världsklass. Airport Carbon Accreditation, som mäter och graderar hur flygplatser arbetar med att minska klimatpåverkan, har förnyat Malmö Airports certifikat enligt högsta nivån.

En ACA-certifiering på högsta nivån kräver bland annat genomförande av en rad praktiska förbättringsåtgärder och investeringar. För att klara av ett så omfattande arbete behövs ett stort engagemang och ett fungerande samarbete över hela flygplatsen.

– Malmö Airport har åter klarat av att nå alla de krav som ställs på vårt miljöarbete. Vi mäter och kartlägger utsläpp av fossil koldioxid i vår verksamhet, samverkar med våra hyresgäster för att minska klimatpåverkan och driver energiprojekt för att minska vår energiförbrukning. För de utsläpp från egen verksamhet som ännu inte kunnat minskas på egen hand kompenserar vi genom att köpa godkända utsläppscertifikat, säger Maria Svensson, ACA-ansvarig på Malmö Airport.

Detta har vi gjort på Malmö Airport:

  • Installation av LED-lampor som ersättning till traditionella och utbyte till lägre energiförbrukande armaturer har påbörjats
  • Utbyte av värmesystem. Från oljepannor till uppvärmningssystem med pellets, RME (rapsoljemetylester) och solvärmeanläggning
  • Utbyten av fordon till bland annat elfordon
  • Optimering och utbyte av ventilations- och klimatanläggningar
  • Införande av brandövningar med etanolbaserat och förnyelsebart brandövningsbränsle.
  • Byte till drivmedel med ökad förnybar inblandning i diesel.

Om ACA, Airport Carbon Accreditation

ACA är ett program för att mäta och gradera hur flygplatser arbetar med att minska klimatpåverkan. Certifiering på ACA:s högsta nivå (nivå 3+) innebär att flygplatsen ska kunna redovisa egna fossila koldioxidutsläpp och de utsläppskällor flygplatsen kan påverka. Samtliga utsläppskällor verifieras av en oberoende revisor.

Flygplatsen ska vidare kunna påvisa egna utsläppsminskningar och engagera övriga aktörer på flygplatsen för att minska sina respektive utsläpp. Slutligen ska flygplatsen vara klimatneutral i den egna verksamheten. Det innebär att flygplatsen kompenserar för de utsläpp som ännu inte minskats med egna åtgärder.

Läs mer om Malmö Airports klimatarbete.