På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Malmö Airport delar med sig av sina miljökunskaper

2013-04-11, kl. 13:22

Som första flygplats väljs Malmö Airport ut som besöksobjekt inom initiativet GreenTech Visits. Syftet är att erbjuda guidade visningar till internationella besöksgrupper som vill se hur flygplatsen arbetar med miljöfrågor.

De flesta internationella besökarna är generellt intresserade av hur vi i Sverige ser på hållbar utveckling och hur olika infrastruktursystem passas in i en större helhetsbild i samhällsbyggnation.

– Vi har kommit långt i vårt hållbarhetsarbete. Därför är vi nu mogna att ta emot internationella samhälls- och teknikbesök för att på sätt dela med oss av vår kunskap om hur man driver en klimatsmart flygplats, säger Maria Bengtsson, miljöchef på Malmö Airport.

– Malmö Airport har jobbat målmedvetet med sitt miljöarbete och det känns roligt att kunna erbjuda ett lite oväntat besöksmål till de utländska grupper som kommer till Skåne för att titta på miljötekniklösningar. Med sin solvärmeanläggning, bin som luftföroreningsindikator och införskaffande av elfordon är det naturligt att integrera flygplatsen i GreenTech Visits utbud av besöksmål, säger Håkan Knutsson, VD för Sustainable Business Hub.

GreenTechVisits webbplats (nytt fönster) 

Malmö Airports miljöarbete

Fakta Malmö Airports miljöarbete

Malmö Airport är sedan ett antal år medlem i Sustainable Business Hub som är ett sydsvenskt nätverk med uppdrag att hjälpa företag med verksamhet inom miljö- och energiområdet att öka sin konkurrenskraft. Man samordnar även internationella besöksgrupper via initiativet Green Tech Visits.

Malmö Airports miljöarbete har bland annat lett till en miljöcertifiering på högsta nivån enligt internationell standard för flygplatser. Certifieringen sker med utgångspunkt i ett koldioxid- och energiprogram där målet är att reducera utsläpp av fossil koldioxid. Certifieringen innebär att flygplatsen är helt klimatneutral avseende utsläpp av koldioxid från den egna verksamheten. Den är dessutom ett kvitto på att flygplatsen arbetar aktivt tillsammans med övriga företag vid Malmö Airport för att minska även deras koldioxidutsläpp.