På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra
Reser du från Malmö Airport 31 oktober-1 november? Var ute i god tid!

Viktig information från Malmö Airport

Minimera Maximera

Reser du från Malmö Airport 31 oktober-1 november? Var ute i god tid!

Uppdaterad 2016-10-28 kl. 15:36
Påvens besök i Lund och Malmö kan komma att påverka vägtrafiken till och från flygplatsen förmiddagen den 31 oktober och vid lunchtid den 1 november. Det finns risk för tillfälliga stopp på väg E65 till Malmö och väg 108 till Lund (31 oktober). Det kan även ske en viss påverkan på busstrafik, tillgänglighet till parkeringar samt övrig verksamhet på flygplatsen. Påverkan på flygtrafiken bedöms bli mycket liten. Flygplatsens parkeringsområden är öppna som vanligt. Det kommer inte att vara möjligt för allmänheten att följa påvens ankomst och avresa på plats. Händelsen kommer att sändas på SVT.

Malmö Airports klimatarbete i världsklass

2012-02-27, kl. 15:47

Malmö Airport har arbetat målmedvetet på att minska sina koldioxidutsläpp. Mellan åren 2005-2011 har Malmö Airport minskat CO2-utsläppen med över 80 %. Ett arbete som nu resulterat i att flygplatsen ackrediterats och blivit klimatmärkt enligt europeisk standard för flygplatser.

Malmö Airport lämnade under hösten in en ansökan om klimatmärkning till Airport Council International Europe. De har nu klimatmärkt flygplatsen enligt det högsta kriteriet (Nivå 3+). Flygplatsen är den nionde flygplatsen i Europa att klara denna högsta nivå och den femte flygplatsen i Swedavia. Övriga Swedavia flygplatser som är klimatmärkta är Stockholm Arlanda Airport, Bromma Stockholm Airport, Göteborg Landvetter Airport och Umeå Airport.

Ackrediteringen sker genom ett europeiskt koldioxid- och energiprogram, Airport Carbon Accreditation, vilket syftar till att sprida kunskap och metoder för att effektivisera flygplatser ur klimat- och energisynpunkt. Malmö Airport arbetar aktivt med att mäta, reducera samt sätta mål för att minska sina koldioxidutsläpp.

Malmö Airport har nått den högsta nivån eftersom flygplatsen är helt klimatneutral avseende utsläpp från den egna verksamheten. De utsläpp flygplatsen inte lyckats minska klimatkompenseras genom ekonomiska bidrag till projekt i andra länder som minskar koldioxidutsläpp, bland annat två vindkraftsprojekt i Kina och biobränslebaserad kraftproduktion i Indien.

Om Airport Carbon Accreditation

Bakom ackrediteringen, som kallas Airport Carbon Accreditation, står ACI Europe och WSP Environmental. ACI Europe är en sammanslutning av 440 flygplatser i Europa. WSP Environmental är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling. Antalet anslutna flygplatser har sedan starten 2009 mer än fördubblats till 55 stycken spridda över kontinenten. Under programmets två första år minskade utsläppen vid anslutna flygplatser med mer än 1,1 miljoner ton koldioxid.

Läs mer om klimatmärkning på http://www.airportcarbonaccreditation.org/