På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Malmö Airports klimatarbete i världsklass

2012-12-18, kl. 09:54

Malmö Airport har för andra året i rad certifierats på högsta nivån enligt en internationell standard för flygplatser. Certifieringen sker med utgångspunkt i ett koldioxid- och energiprogram där målet är att reducera utsläpp av fossil koldioxid.

Certifieringen  innebär att flygplatsen  är helt klimatneutral avseende utsläpp av koldioxid från den egna verksamheten. Den högsta nivån är dessutom ett kvitto på att flygplatsen arbetar aktivt tillsammans med övriga företag vid Malmö Airport för att minska även deras koldioxidutsläpp.

Några av de aktiviteter som genomförts under det senaste året är att ett antal av flygplatsens egna fordon har bytts ut till elfordon, uppsättning av laddstolpar för elfordon samt övergång till fordonsdrivmedel som innehåller en större andel förnybar råvara.

– Genom vårt målmedvetna klimatarbete tillsammans med företagen på flygplatsen skapar vi  förutsättningarna för att vi alla ska kunna minska våra utsläpp av koldioxid. Och att Malmö Airport når det koncerngemensamma målet om nollutsläpp av fossil koldioxid till 2020, säger Maria Bengtsson, miljöchef på Malmö Airport.