På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Malmö Airports klimatarbete världsledande

2015-01-15, kl. 14:22

ACI Europe har återigen förnyat ackreditering enligt ACA på högsta nivån för Malmö Airport – vilket är ett bra betyg på flygplatsens klimatarbete. En ACA-certifiering på högsta nivån kräver bland annat genomförande av en rad praktiska förbättringar och investeringar.

ACA-logotypFör att klara av ett så omfattande arbete behövs ett stort engagemang och ett fungerande samarbete över hela flygplatsen. Ansökan som Swedavia skickade in för Malmö Airport grundar sig på 2013 års siffror och det förnyade certifikatet som flygplatsen fått gäller fram till februari 2016.

– Vi kartlägger och mäter utsläppen av fossil koldioxid i vår verksamhet, det gör ju att vi har en mycket bra koll på dem och framför allt källorna till dem. Tack vara vår kartläggning kan vi följa eventuella utsläpp ända ner till ett specifikt fordon. Det är en viktig grund att stå på i det fortsatta arbetet för att kunna sänka våra utsläpp under åren som kommer, säger Maria Svensson, ACA-ansvarig på Malmö Airport.

Detta har vi gjort på Malmö Airport sedan förra gången ACI Europe förnyade certifikatet:

  • Påbörjat installation av LED-lampor som ersättning till traditionella och utbyte till lägre energiförbrukande armaturer.
  • Kompletterat värmeanläggningen med ytterligare en mindre pelletspanna för att kunna optimera anläggningen.
  • Bytt ut vanlig fordonsdiesel i våra fordon till diesel med större inblandning av förnyelsebart bränsle.
  • Byggt om taxiområdet för att skapa förutsättningar för att öka andelen miljötaxi.
  • Optimerat och bytt ut ventilations- och klimatanläggningar.