På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Malmö Airports miljötillstånd klart

2013-11-20, kl. 09:26

Tisdagen den 19 november meddelade Mark- och miljödomstolen vid Svea hovrätt att Swedavias ansökan om nytt miljötillstånd för Malmö Airport blivit godkänd.

Swedavia ansökte framför allt om möjligheten att göra om- och tillbyggnader av anläggningar inom flygplatsområdet och att omfördela flygrörelser över dygnet vilket innebär utrymme för fortsatt utveckling av Malmö Airports verksamhet under lång tid.

Antalet tillåtna flygrörelser är oförändrat jämfört med det tidigare tillståndet, 77 000 tillåtna flygrörelser totalt, 40 000 tillåtna rörelser med tunga flygplan.

– Malmö Airport utgör ett viktigt nav i den växande Öresundsregionen, en region som har som mål att vara Europas mest attraktiva och klimatsmarta region för medborgare, näringsliv och besökande, säger Peter Weinhandl, flygplatschef på Malmö Airport. I och med att vi fått vårt nya miljötillstånd kan flygplatsen vara med och bidra till en hållbar utveckling och framtid för regionen – framförallt genom att göra regionen mer tillgänglig för världen och världen mer tillgänglig för regionen.