På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Swedavia WiFi

Swedavia WiFi är trådlös internetuppkoppling på Swedavias flygplatser. Här läser du mer om Swedavias rekommendationer, ansvarsfriskrivning, regler och villkor.

Rekommendationer

Som en generell säkerhetsåtgärd, rekommenderar Swedavia att:

 • din dator har en brandvägg,
 • din dator är skyddad med regelbundet uppdaterad virusscanner,
 • du använder Virtual Private Network (VPN) om du kopplar upp dig mot ditt företags nätverk,
 • du, om du vill ha en krypterad anslutning, skriver https istället för http i webbläsarens adressfält.

Ansvarsfriskrivning

 • Vid användning av Swedavia WiFi ansvarar Swedavia inte för:
  - funktionalitet eller innehåll på någon webbplats eller service som kan nås när du är uppkopplad med Swedavia WiFi,
  - skada som uppstår på grund av innehåll i data eller annan information som förmedlas vid användning av Swedavia WiFi,
  - skada orsakad av datavirus eller motsvarande,
  - försening, förvanskning eller förlust av data.
 • Swedavia kan inte garantera att Swedavia WiFi alltid fungerar fullständigt, konstant, säkert eller utan fördröjning eller avbrott.
 • Swedavia erbjuder inte några underhållstjänster.

Regler och villkor

 • Användaren är ansvarig för att följa svensk lag vid användning av internet och e-post via Swedavia WiFi.
 • Den som använder Swedavia WiFi får endast göra detta för eget bruk i enlighet med dessa villkor och inte sälja tjänsten vidare eller på annat sätt utnyttja tjänsten för att erbjuda kommersiella tjänster.
 • Swedavia förbehåller sig rätten att filtrera bort webbplatser med innehåll som kan anses kränkande, olagligt eller pornografiskt. Swedavia kan dock inte garantera att denna filtrering är fullständig.
 • Swedavia har rätt till ersättning för skada som den som använder Swedavia WiFi, eller någon för vilken denne svarar, orsakat genom vårdslöshet.
 • Den som använder Swedavia WiFi har inte någon äganderätt, upphovsrätt eller annan immaterialrätt till dokument, material eller programvara som hör till tjänsten eller som finns på Swedavias webbsidor. Swedavias och andra kännetecken som Swedavia använder i sin verksamhet tillhör Swedavia eller Swedavias samarbetspartners.
 • Swedavia har rätt att stänga av eller begränsa en användares tillgång till eller användning av Swedavia WiFi om regler och villkor inte respekteras.
 • Tvist angående tillämpning eller tolkning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska prövas i svensk allmän domstol enligt svensk rätt.

Hantering av personuppgifter

Swedavia är enligt lag skyldig att under viss tid lagra data om användarnas kommunikation i Swedavia WiFi. För att Swedavia skall uppfylla denna skyldighet krävs att du uppger ditt mobiltelefonnummer i samband med registrering. Data enligt ovan kan enligt lag komma att utlämnas till brottsbekämpande myndigheter.

Swedavia skulle även vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv för att ge oss en bild av hur våra resenärer tillbringar sin tid på flygplatsen. Uppgifterna är ditt för- och efternamn, e-postadress, födelsedatum och om du är man eller kvinna. Du avgör själv om du vill lämna dessa uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av Swedavia och kan komma att användas för utskick av information och erbjudanden till dig. Anonymiserade uppgifter eller helt avidentifierade uppgifter kan komma att lämnas ut till externa samarbetspartners.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Sådan begäran görs till adress enligt nedan.


Swedavia AB
190 45 Stockholm-Arlanda
Sweden
tel. 010-109 00 00
info@swedavia.se

Ansvarig för driften av tjänsten är Swedavia AB. 19045 Stockholm-Arlanda, Sweden, organisationsnummer 556797-0818. Swedavia WiFi Support : +46 10 10 90 450.


Villkoren senast uppdaterade 2013-05-24