Almedalen

Swedavia arrangerar 2018 för sjätte året i rad seminarier i vår egen arena – Gate Almedalen. Utöver programpunkter i egen regi får viktiga samarbetspartners möjlighet att under veckan arrangera programpunkter i Swedavias arena.

Under Almedalsveckan i Visby vill Swedavia vara en engagerad aktör som bidrar till att sprida kunskap om flygets förutsättningar och mervärden och om Swedavias uppdrag, roll och verksamhet. Vi hoppas förstås att detta avspeglas i ett intressant och spännande program under veckan och att så många som möjligt kan besöka oss i vår arena Gate Almedalen.

Väl mött!

Program – Gate Almedalen 

Alla programpunkter äger rum i "Gate Almedalen" Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6


Måndag 2 juli


10.30–11.00 Vilka frågor kommer att vara viktigast för flygbranschen?

Hur bidrar flyget till tillgänglighet, tillväxt och samhällsnytta och varför spelar hållbarhetsfrågorna nyckelrollen i den fortsatta utvecklingen?

Medverkande: Åke Svensson, Styrelseordförande, Swedavia
Jonas Abrahamsson, VD, Swedavia

11.00–11.45 Hur skapar vi ett hållbart arbetsliv genom universellt utformade arbetsplatser

Idag utestängs alltför många från arbetsmarknaden och ofta endast baserat på de fördomar och/eller på det faktum att vi har skapat våra miljöer, vårt sätt att tänka, och många av våra strukturer, processer och rutiner i samhället och på våra arbetsplatser baserat på normpersoner

Medverkande: Jonas Abrahamsson, VD Swedavia, Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR, Elisabeth Wallenius, ny ordförande för Funktionsrätt Sverige, Johan lagercrantz VD Randstad samt Lars Lööw GD Svenska ESF-rådet. Moderator: Dolores Kandelin Mogard, projektledare UUA, Jurist och medarbetare hos Akademikerförbundet SSR.

13.00–14.00 Hållbarhet och tillväxt – är de förenliga?

Strävan efter ökad hållbarhet och ökad ekonomisk tillväxt präglar vägval inom såväl politiken som näringslivet. Men är de två storheterna förenliga? Är de det inte, eller är de i själva verket varandras förutsättning? Flygbranschen befinner sig i den absoluta skärningspunkten mellan hållbarhet och tillväxt. Besök Swedavia i Gate Almedalen och ta del av ett samtal om en av vår tids stora frågor, med intressanta företrädare från olika delar av samhället om hur de ser på vägen till en hållbar framtid.

Medverkande: Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
Jonas Abrahamsson, VD, Swedavia, Daniel Suhonen, Chef, Tankesmedjan Katalys Moderator: Jan Wifstrand

15.00–15.45 Från Los Angeles till Växjö – vilka är flygplatserna som driver omställningen till biobränsle?

Flygets klimatpåverkan måste minska och bidra till att klimatmålen uppnås. Flygbranschen var första bransch att sätta ett globalt miljömål. Målet innebär man ska minska sina koldioxidutsläpp med 50 % från 2005 års nivå fram till 2050, oberoende av hur mycket vi flyger. Den samlade svenska flygnäringen och representanter från bl.a. bränsleproducenter och forskning deltar dessutom i arbetet med Fossilfritt Sverige och tagit fram den färdplan som gör att flyget bidrar till regeringens mål om fossilfrihet till 2045. 

En viktig del av flygets klimat- och hållbarhetsarbete är att ställa om till biobränsle. Utmaningen är att skapa en marknad för storskalig produktion och därmed öka tillgången och få ner priset. För att detta ska bli verklighet krävs satsningar på teknikinnovation och raffinaderier som utvinner biobränsle. Och det behövs fungerande distributionskedjor samt affärsmodeller som ger konsumenterna tillgång till biobränslet. Men framför allt krävs det krävs ansvarstagande, engagerade och samarbetsinriktade aktörer som är beredda att driva utvecklingen. Och sådana finns många goda exempel på, inte minst bland flygplatser/flygplatsoperatörer i både Sverige och andra länder. Välkommen till ett seminarium där du får träffa en del av "pionjärerna och motorerna" som driver utvecklingen av biobränsle för flyget.

Frågeställningar: Hur långt har vi kommit med biobränsleutvecklingen i Sverige, Europa och resten av världen? Vilka är de goda exemplen och de drivande krafterna? Varför sker utvecklingen just på dessa platserna ? Vilka är möjligheterna respektive utmaningarna? Vad kan vi lära av andra när det gäller produktion och distribution av biobränsle.

Medverkande: Thye Veen, CFO SkyNRG, Susanne Sävenfalk VD Fly Green Fund, Lena Wennberg, Miljöchef, Swedavia, Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande Växjö.

Moderator: Jan Wifstrand

Tisdag 3 juli

13.30–14.45 Så gör vi flyget hållbart

Flyget är en viktig del av transportsystemet och har stor betydelse för Sveriges ekonomi och konkurrenskraft. Flyget står i dag för cirka 4-5 % av den totala klimatpåverkan. Denna påverkan måste flygbranschen tillsammans med politiska beslutsfattare ta ansvar för att minska.

Medverkande: Karolina Skog, Miljöminister, Jonas Abrahamsson, vd Swedavia, Rickard Gustafson, vd SAS, Christian Clemens, vd BRA, Paul Terstegge, General Manager AirFrance KLM North Europe, Arja Suominen, SVP Corporate Communications & Responsibility, Finnair, Jörgen Larsson, Chalmers tekniska högskola, Anders Lundbladh, Flygmotorspecialist, GKN Aerospace & adjungerad professor i framdrivningsteknik, Chalmers, Ylwa Alwarsdotter, vice vd och affärsutvecklingschef, SEKAB,
Moderator: Jan Wifstrand

17.00–19.00 Swedavia-mingel

Onsdag 4 juli

09.30–10.55 Vem vinner på att Arlanda växer och vad betyder det att en region växer samman?
(Arrangör: Arlandaregionen)

11.00–12.00 Flyget bekräftar marknaden – men hur viktigt är det att Sverige attraherar globala aktörer?
(Arrangör: Airport City Stockholm)

13.00–13.55 Kan flyget bidra till att nå Sveriges klimatmål?
(arrangör: Svenskt Flyg)

14.00–15.00 Kan vi göra Sverige till en permanent världsutställning för flyginnovation?
(Arrangör: Svenskt Flyg)

Torsdag 5 juli

11.00–12.00 Efter krisen – hur skapar vi ett gemensamt lärande?
(Arrangör: Röda Korset)

 

Läs mer om Almedalsveckan här.

I samarbete med: