På denna webbplats använder vi cookies
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
{{importantAnnouncements[0].HeadLine}}
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
Uppdaterad: {{importantAnnouncement.LastUpdated}}

Flygmarknaden och trenderna

Liksom nästan allt annat påverkas flygmarknaden av de stora trenderna globalisering, urbanisering och digitalisering. De påverkar förutsättningarna för tillväxt och utveckling, men också hur vi klär oss, äter och reser.

Kvinnor på flygplats

Swedavia genomför trendanalyser på 3–5 års sikt. Utblickarna visar att det 2030 finns en miljard fler människor på jorden. Vi blir friskare och lever allt längre, samtidigt som välståndet ökar, vilket leder till en ökad konsumtion – och viljan att resa blir en allt starkare drivkraft. Enligt EU:s prognoser kommer efterfrågan på flygresor att öka med 50 procent till 2035, samtidigt som flygplatsernas kapacitet bara ökar med 35 procent. I stora delar av Europa är kapacitet redan en bristvara och samtliga storflygplatser arbetar med utbyggnadsplaner. Framtidens vinnare är de flygplatser som kan erbjuda den kapacitet som efterfrågas.

Flygbolagen måste snabbt anpassa sig efter resenärernas resemönster och beteenden

En stor utmaning är att minska flygets miljöpåverkan. En fortsatt teknikutveckling som möjliggör kortare väntetider, bränslesnåla motorer och bättre inflygningsvägar är, tillsammans med en ökad användning av biobränslen, viktiga komponenter. Samtidigt är flygmarknaden hårt konkurrensutsatt. Få flygbolag har hög lönsamhet. Det gör att de snabbt måste kunna anpassa sig efter förändringar i resemönster och beteenden. Dagens och framtidens resenärer är otåliga, ombytliga och svåra att förutsäga, något som är en utmaning för såväl flygbolag som flygplatser.

Allt mer automatiserade tjänster tar över mänskliga uppgifter

En snabbt ökande digitalisering, där 5G-nät öppnar för ökad användning av lösningar för Virtual reality. VR, och Augmented Reality, AR, får stor påverkan på hur vi interagerar med varandra. Automatiserade datorsystem tar över mänskliga uppgifter, robotarna blir bättre och mer effektiva, vare sig de parkerar bilar, lastar bagage eller, i form av digitala assistenter, hjälper resenärer att hitta på flygplatsen.

Kortvariga effekter på oroligheter i omvärlden i flygbranschen

Omvärlden kan ibland vara osäker, men historien visar att även om flygbranschen påverkas av oroligheter i omvärlden är effekterna är oftast kortvariga. Branschen har under sin existens överlevt globala recessioner, terrorattacker och skenande oljepriser, samtidigt som den vuxit snabbare än världsekonomin.

Ladda ner hela års- och hållbarhetsredovisningen 2017, pdf