Hållbar utveckling på Swedavia

I driften och utvecklingen av verksamheten tar Swedavia utgångspunkt i hållbar utveckling. Kunderna är Swedavias främsta fokus och ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet en grundförutsättning för att förtjäna kundernas förtroende samt för att säkerställa en långsiktigt hållbar verksamhet.

En person tankar ett flygplan på Visby Airport

Ekonomi

Swedavia utvecklar flygplatser för framtidens flygresande och skapar genom flygplatserna ett nät av linjer som bidrar med tillgänglighet. Flygplatserna är tillväxtmotorer för hela Sverige, viktiga för sina regioners utveckling.

På många av Swedavias flygplatser, och främst på Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport, pågår omfattande utvecklingsprogram och satsningar i infrastruktur, digital teknik och i bättre flöden. Målet är att öka såväl effektivitet som kapacitet samt att skapa smidigare och mer inspirerande reseupplevelser, att göra flygplatserna till Skandinaviens viktigaste mötesplatser och till internationella förebilder inom hållbarhet.

Social utveckling

För Swedavia handlar social utveckling om säkerhet, trygghet, mångfald och inkludering. Swedavias flygplatser ska vara trygga arbetsplatser där engagemang och ansvarstagande präglar arbetsmiljön. 

Miljöhänsyn

Swedavia bidrar till att bekämpa klimatförändringen genom att verka för ett ökat användande av förnybart flygbränsle och för att skapa en ökad efterfrågan på sådana drivmedel. Swedavia bidrar också genom att inom bolaget arbeta för en verksamhet utan utsläpp av fossil koldioxid.

Läs mer i års- och hållbarhetsredovisningen, pdf