Kunden i fokus

Swedavias affär kretsar ytterst kring kunderna, som utgörs av resenärer, flygbolag och hyresgäster. Swedavia har två rörelsesegment – Flygplatsverksamhet och Real Estate. Inom segmentet Flygplatsverksamhet äger, driver och utvecklar Swedavia flygplatserna. Inom segmentet Real Estate äger, utvecklar och förvaltar Swedavia byggnader och markfastigheter i anslutning till Swedavias flygplatser.

Flygplatsanställd pratar med resenär

Verksamheten på Swedavias flygplatser

En väl fungerande flygplats erbjuder väl utformade tjänster för att möjliggöra resande. Ett stort utbud av attraktiva destinationer attraherar resenärer till och från Sverige. Omvänt är ett bra erbjudande och en attraktiv destination viktigt för att flygbolagen ska vilja bedriva sin verksamhet vid Swedavias flygplatser. Flera flygbolag expanderar på Swedavias flygplatser. Under 2018 har över 20 nya direktflyglinjer etablerats vid Swedavias flygplatser och ytterligare 17 direktflyglinjer till säsongsdestinationer. Sex nya flygbolag flyger sedan 2018 till och från Swedavias flygplatser.

Punktlighet som mål

Swedavias har punktlighetsmål för samtliga flygplatser och ett övergripande, aggregerat mål på 85 procent. 2018 nådde Swedavias flygplatser en samlad punktlighet för in- och utrikes om 76,3 procent, jämfört med 79,6 procent 2017. Detta främst som en följd av kapacitetsbristen på Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport samt det trånga luftrummet över Europa som skapar störningar och förseningar i trafiken.

Flygplatsens affär

Flygplatser med ett attraktivt utbud och en bra infrastruktur för resor och handel får resenären att komma tidigare och stanna kvar längre. Det ekonomiska värdet affären skapar är viktig som bas för att finansiera de investeringar som krävs för att öka flygplatsernas kapacitet och attraktivitet.

Förvaltning av fastigheter i anslutning till flygplatserna

Swedavia äger, utvecklar och förvaltar fastigheter och mark i anslutning till flygplatserna, som inte är direkt relaterade till flygplatsverksamheten. Fastigheter som omfattas är exempelvis hotell och konferensanläggningar, affärs- och kontorsbyggnader och logistikanläggningar. Efterfrågan på dessa fastigheter ökar vilket skapar förutsättningar för att genomföra och finansiera infrastrukturprojekt som i sin tur även bidrar till att göra flygplatsens verksamhet och affär mer attraktiv.

Läs mer i års- och hållbarhetsredovisningen, pdf