Biobränsle – för en fossilfri framtid

Flygbranschen behöver, precis som samhället i stort, minska sina utsläpp av fossil koldioxid. Biobränsle är en viktig del i den omställningen.

Flygbranschen har på bara några decennier gjort stora framsteg för att minska utsläppen av fossil koldioxid från flygresor. På 40 år har flyget blivit 70 procent mer bränsleeffektivt och står idag för 2 procent av de globala utsläppen av fossil koldioxid. Men för att säkra en hållbar framtid behöver vi bli ännu bättre. Flyget behöver skapa en fossilfri framtid.

En grön växling – från fossilt bränsle till biobränsle – är möjlig redan idag. Det rör sig inte om en utopi eller om en avlägsen framtid. Tekniken finns, flygningar med biobränsle sker idag regelbundet på ett fåtal ställen i världen. Det som saknas för att bränslet ska börja användas i högre grad är storskalig produktion och ett konkurrenskraftigt pris. För att nå dit behövs efterfrågan och politisk drivkraft.

Ett fossilfritt inrikesflyg 2030

Genom att stimulera efterfrågan på biobränsle ökar produktionen och priset sjunker. På så vis kan vi faktiskt ha ett fossilfritt inrikesflyg i Sverige redan 2030. För matematiken är enkel. Kostnaden för biobränsle måste minska för att det ska bli ekonomiskt hållbart för flygbolagen att välja det klimatsmarta alternativet – ett alternativ som tillverkas av till exempel skogsavfall, alger eller matrester. Med rik tillgång på just skog och hav skulle Sverige dessutom kunna bli en betydande producent av det nya flygbränslet. En sådan utveckling är miljömässigt nödvändig, skapar viktiga arbetstillfällen, ger oss ny kunskap och stärker den svenska ekonomin.

Det är dessutom så smart att biobränslet kan användas i dagens flygplansmotorer och i befintlig infrastruktur – så någon dyr och komplicerad omställning av teknik och infrastruktur behövs inte.

Gröna tjänsteflygresor

Under 2016 gjorde vi på Swedavia en riktigt bra och viktig grej för att bidra till ett mer hållbart flyg. Som första företag i världen köper vi biobränsle motsvarande förbrukningen vid samtliga bolagets tjänsteflygresor. Genom att gå i bräschen och köpa gröna tjänsteflygresor vill vi visa beslutsfattare, företag och producenter att det finns en efterfrågan på biobränsle inom flyget och på så vis bidra till en storskalig produktion. Det är ett viktigt steg mot ett fossilfritt inrikesflyg. Men fler behöver följa efter.

Så kan du bidra

Swedavia är partners i den ekonomiska föreningen Fly Green Fund. Fly Green Fund verkar för att snabbt öka efterfrågan av biobränsle i Sverige, för att på så sätt öka volymerna som produceras och därmed få ner kostnaderna. Detta ska ske genom en samfinansiering av den extra kostnaden för biobränsle jämfört med det fossila. Visionen är att organisationer och enskilda ska ha möjlighet att flyga mer hållbart på biobränsle i Norden, till en rimlig kostnad.

Fly Green Funds kunder, såväl företag som privatresenärer, kan själva välja vilken summa de vill bidra med. Av de pengar som betalas in används 75 procent till biobränsle och resterande 25 procent används för att stötta utvecklingsprojekt med målsättningen att initiera storskalig tillverkning av biobränsle i Norden.

Som privatresenär kan man till exempel betala med Swish medan man som företag eller myndighet kan teckna längre avtal.

Swisha ditt bidrag till: 123 131 4137

Läs mer om hur du kan bidra och köpa ditt biobränsle på www.flygreenfund.se (nytt fönster)