På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Stämmor 2010-2014

Bolagsstämma 2014

Swedavias årsstämma hölls den den 29 april 2014 klockan 14.00–16.00 på Clarion Hotel Arlanda Airport.

Relaterade dokument till årsstämma 2014

Protokoll, årsstämma 29 april 2014 - pdf, 3 Mb (nytt fönster)

Bilaga 1, Fullmakt - pdf, 253 Kb (nytt fönster)

Bilaga 2, Redogörelse för hur tidigare riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare följts under året - pdf, 242 Kb

Bilaga 3, Revisorsyttrande - pdf, 497 Kb (nytt fönster)

Bilaga 4, Styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare - pdf, 533 Kb (nytt fönster)

Bilaga 5, Ny bolagsordning - pdf, 210 Kb (nytt fönster)

Bilaga 6, Nomineringsbeslut - pdf, 415 Kb (nytt fönster)

Bilaga 7, Anförande om ekonomiska mål och uppdragsmål för Swedavia 2014 - pdf, 646 Kb (nytt fönster)

Bilaga 8, Ägaranvisning för Swedavia - pdf, 387 Kb (nytt fönster)

Kallelse och dagordning till årsstämma 2014 - pdf, 158 Kb (nytt fönster)

Revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts - pdf, 94 Kb (nytt fönster)

Revisorns rapport i enlighet med 7 § insynslagen - pdf, 117 Kb (nytt fönster)

Bolagsstämma 2013

Swedavias årsstämma hölls den 26 april på Clarion Hotel Arlanda Airport.

Relaterade dokument till årsstämma 2013

Protokoll fört vid årsstämma - pdf, 2 Mb (nytt fönster)

Bilaga 1: Fullmakt - pdf, 246 Kb  (nytt fönster)

Bilaga 2: Redogörelse för hur tidigare riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare följts under året - pdf, 238 Kb (nytt fönster)

Bilaga 3: Revisorns yttrande enligt 8 kap 54  §  aktiebolagslagen - pdf, 522 Kb (nytt fönster)

Bilaga 4: Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare - pdf, 139 Kb (nytt fönster)

Bilaga 5: Nominering av styrelse och revisor samt förslag till arvodering - pdf, 695 Kb (nytt fönster)

Bolagsstämmor 2012

Extra bolagsstämma den 20 december 2012

Kallelse till extra bolagsstämma i Swedavia AB - pdf, 52 Kb (nytt fönster)

Nomineringsbeslut - pdf, 154 Kb (nytt fönster)

Protokoll från extra bolagsstämma i Swedavia 20 december 2012 - pdf, 1 Mb (nytt fönster)

Extra bolagsstämma den 13 september 2012

Kallelse till extra bolagsstämma i Swedavia AB - pdf, 33 Kb (nytt fönster)

Nomineringsbeslut - pdf, 273 Kb (nytt fönster)

Protokoll från extra bolagsstämma i Swedavia 13 september 2012 - pdf, 663 Kb (nytt fönster)

Bolagsstämma den 26 april 2012

Swedavias ordinarie årsstämma 2012 hölls i Arlanda Airport Conference torsdagen den 26 april 2012, klockan 14.00.

Relaterade dokument till årsstämma 2012

Kallelse och dagordning till årsstämma 2012 - pdf, 135 Kb (nytt fönster)

Protokoll - pdf, 1 Mb (nytt fönster)

Bilaga 1 - Fullmakt - pdf 237 Kb (nytt fönster)

Bilaga 2 - VDs anförande - pdf, 93 Kb (nytt fönster)

Bilaga 3 - Redogörelse för hur tidigare riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare följts under året - pdf, 58 Kb (nytt fönster)

Bilaga 4 - Revisorns yttrande enligt 8 kap 54§ aktiebolagslagen - pdf, 494 Kb (nytt fönster)

Bilaga 5 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare - pdf, 465 Kb (nytt fönster)

Bilaga 6 - Nominering av styrelse och revisor samtförslag till arvodering - pdf, 629 Kb (nytt fönster)

2011 Swedavia Årsredovisning - pdf, 10 Mb (nytt fönster) 

Bolagsstämma 2011

Swedavias håller ordinarie årsstämma en gång per år. 2011 hölls stämman den 28 april klockan 14.00 i Arlanda Conference & Business Center, SkyCity, Stockholm Arlanda Airport.

Komplettering till dagordning:

Val av revisor

Förslag till beslut: Det föreslås nyval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young med den auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt som huvudansvarig intill utgången av årsstämman 2012.

Relaterade dokument till årsstämma 2011

Kallelse och dagordning till årsstämma 2011 - pdf 653 Kb (nytt fönster) 

Protokoll från årsstämma - pdf, 327 Kb (nytt fönster)      

VDs anförande - pdf, 160 Kb (nytt fönster)      

Förslag till utdelning med motiverat yttrande - pdf, 34 Kb (nytt fönster)      

De ledande befattningshavarnas ersättningar - pdf, 98 Kb (nytt fönster)      

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor - pdf, 91 Kb (nytt fönster)      

Ny bolagsordning - pdf, 102 Kb (nytt fönster)      

Årsredovisning 2010 (pdf 4 Mb - nytt fönster)      

Annual Report 2010 (pdf 4 Mb - new window) 

Bolagsstämmor 2010

Extra bolagsstämma den 16 augusti 2010

Den extra bolagsstämman den 16 augusti avsåg förslag om ny bolagsordning, nyemission genom betalning genom kvittning samt godkännande om uppskjuten apport.
Protokoll - pfd, 485 Kb (nytt fönster)

Extra bolagsstämma den 25 mars 2010

Vid den extra bolagsstämma som ägde rum den 25 mars beslutades bland annat om ny bolagsordning, nyemission med betalning genom kvittning, riktlinjer för anställningsvillkor och ersättning för ledande befattningshavare samt beslut om styrelsens arvodering.
Protokoll - pdf, 1 Mb (nytt fönster)

Bolagsstämma den 11 februari 2010

Vid bolagsstämma den 11 februari 2010 beslutades om styrelse, ordförande i styrelsen, arvoden till styrelseledamöter, om revisorer för tiden fram till ordinarie årsstämma 2011 samt om ny bolagsordning.
Protokoll - pdf, 694 Kb (nytt fönster)