På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma 2015

Swedavias årsstämma 2015 hölls den 29 april 2015 kl. 14.00–16.00 i Radisson Blu SkyCity Hotell, Stockholm Arlanda Airport. Lokal Boeing 747.

Relaterade dokument till årsstämma 2015

Protokoll årsstämma 150429 - pdf 3 Mb (nytt fönster)

Bilaga 1, Fullmakt - pdf, 528 Kb (nytt fönster)

Bilaga 2, Redogörelse för hur tidigare riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare följts under året - pdf, 237 Kb (nytt fönster)

Bilaga 3, Revisionsyttrande - pdf, 465 Kb (nytt fönster)

Bilaga 4, Styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare - pdf, 589 Kb (nytt fönster)

Bilaga 5, Nominering av styrelse samt förslag till arvodering  - pdf, 150 Kb (nytt fönster)

Bilaga 6, Nominering av revisor samt förslag till arvodering  - pdf, 60 Kb (nytt fönster)

 

Redogörelse för hur tidigare riktlinjer kring ersättning till ledande befattningshavare följts - pdf, 160 Kb (nytt fönster)

Styrelsens yttrande över förslag till vinstdisposition till årsstämma 2015 - pdf, 166 Kb (nytt fönster)

Revisorns yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts 2014  - pdf, 95 Kb (nytt fönster)

Revisorns rapport i enlighet med 7§ insynslagen 2014 - pdf, 100 Kb (nytt fönster)