På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Ersättningar

Ersättning till ledande befattningshavare

På den ordinarie årsstämman den 28 april 2016 beslutade ägaren om principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. I fråga om ersättning och andra anställningsvillkor ska Swedavia AB (publ) tillämpa de principer som beslutats i av regeringen fastställda "Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande". Tillämpningen gäller även i Swedavias dotterbolag.

Swedavia tillämpar inte bonussystem för ledande befattningshavare.

Riktlinjer för ersättning till styrelsen

Swedavia följer statens riktlinjer vad gäller ersättning till styrelsen. Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Vid årsstämman den 28 april 2016 så beslöts att styrelsearvode ej utgår till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter