På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Styrelse

Åke Svensson

Åke Svensson Styrelseordförande (invald 2016), ordförande ersättningsutskottet

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Parker Hannifin Corporation (USA), Business Sweden, ICC Sverige, Vetenskap & Allmänhet (ordförande)

Ledamot i Upphandlingsmyndighetens insynsråd

Arbetslivserfarenhet: VD Teknikföretagen

 Karin Apelman. Fotograf: Peter Knutson

Karin Apelman Ledamot (invald 2010), ordförande revisionsutskottet

Födelseår: 1961

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bliwa Livförsäkring och Svenska Handelsbanken AB

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm.

Arbetslivserfarenhet: Generaldirektör Exportkreditnämnden. Tidigare finans- och ekonomidirektör Luftfartsverket, vice VD Saab Aircraft Leasing, Manager Leasing och projektfinansiering Scandinavian Airlines Sweden.

Egenföretagare – Apelman Consulting AB

Adine Grate Axén. Fotograf: Peter Knutson

Adine Grate Axén Ledamot (invald 2010)

Födelseår: 1961

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Sky Ltd (publ), Sampo OY (publ), HI3G Access AB, 3G Infrastructure Services Aktiebolag, Sjunde AP-fonden (vice ordf), Sobi AB (publ) och Madrague AB.

Ordförande i Stockholm's Listing Committee, Dansmuseet samt Base23

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm och Executive MBA (AMP) Harvard, Boston, USA.

Arbetslivserfarenhet: Ordförande NASDAQ OMX Bolagskommitté. Tidigare Executive Vicepresident och Managing Director Investor AB, Vice president corporate finance Gota Group och Hägglöf & Ponsbach. Tidigare ledamot i Aktiemarknadsnämnden, Carnegie Investment Bank AB, Gambro AB, Grand Hotel Holdings, Ericsson Project Finance AB, EDB ErgoGroup A/S, Spray Ventures BV, Näringslivets Börskommitté och Regeringens Råd för minskat statligt ägande.

Egenföretagare – Adine Grate AB

Lars Backemar. Fotograf: Peter Knutson

Lars Backemar Ledamot (invald 2010)

Födelseår: 1950

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i City i Samverkan AB. Styrelseledamot i Arosgruppen Fastigheter Fjärdingen AB, Arosgruppen Holding AB, Fastighets AB Velocipeden och Villa Azur AB

Utbildning: Företagsekonomi och marknadsföring, Köpmannainstitutet, Stockholm och marknadsföring med konsumentpolitik, Uppsala universitet.

Arbetslivserfarenhet: Senior Advisor, Backemar Consulting AB. Tidigare diverse ledande befattningar på Jones Lang LaSalle, VD och affärsområdesansvarig NK fastigheterna Stockholm och Göteborg inom Huvudstaden AB och Fastighetschef NK Cityfastigheter.

Egenföretagare – Backemar Consulting AB

Anna Elgh

Anna Elgh Ledamot (invald 2010), ledamot revisionsutskottet

Födelseår: 1963

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot EuroMaint Rail AB

Utbildning: Civilingenjör, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm och Executive MBA, Instituto de Empresa, Madrid.

Arbetslivserfarenhet: Affärsområdeschef Äldreomsorg Egen Regi Carema Care. Tidigare Vice President Supply Chain och koncernlogistikchef Lantmännen, Supply Chain Director SAS Component samt flera ledande befattningar inom Svenska Statoil AB.

VD Svenska Retursystem AB

Lottie Knutson

Lottie Knutson Ledamot (invald 2015)

Födelseår: 1964

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot Stena Line BV, STS Alpresor, Cloetta AB, Wise Group AB, Scandic Hotels AB och Actic AB

Egenföretagare – Digtrans Sweden AB


Lotta Mellström

Lotta Mellström Ledamot (invald 2015)

Födelseår: 1970

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i AB Svensk Exportkredit

Arbetslivserfarenhet: Ämnesråd och biträdande enhetschef, Enheten för statlig bolagsförvaltning, Näringsdepartementet

Lars Mydland

Lars Mydland Ledamot (invald 2014)

Födelseår: 1954

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i mydland ehrling AB och Sesar SESAR Performance Partnership (SPP)

Utbildning: Stridspilotutbildning, Luftkrigsskolen Norske Luftforsvaret.

Arbetslivserfarenhet: Stridspilot och officer Norske Luftforsvaret, flygkapten SAS, VD på SAS Flight Academy AB, SVP & Accountable Manager Scandinavian Airlines, Special Adviser till Managing Director på Veling Ltd., Senior Consultant på IATA.

Lottie Svedenstedt

Lottie Svedenstedt Ledamot (invald 2010), ledamot ersättningsutskottet

Födelseår: 1957

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande MiL Institute AB, Uppstart Helsingborg, Stabil Finans AB och K-Utveckling Engineering AB. Styrelseledamot i MiL Foundation, Byggmax Group AB, ITAB Shop Concept AB, Gullberg & Jansson AB, SIS Innovation AB, Vanna AB och Helsingsborgs IF

Utbildning: Juristexamen, Uppsala universitet.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare Koncernchef Kid Interiör A/S, affärsområdeschef IKEA of Sweden, deputy general manager IKEA Systems BV, VD Inter IKEA Systems A/S och regionchef H&M AB.

Lars Andersson. Fotograf: Peter Knutson

Lars Andersson Arbetstagarrepresentant (invald 2010)

Födelseår: 1953

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i SEKO koncernfack Swedavia.

Utbildning: 1:e reparatör.

Robert Olsson. Fotograf: Peter Knutson

Robert Olsson Arbetstagarrepresentant (invald 2010), arbetstagarrepresentant ersättningsutskottet

Födelseår: 1966

Övriga styrelseuppdrag: Sektionsordförande ST.

Utbildning: Gymnasium, fackliga utbildningar med mera. Säkerhetsvakt/skyddsvakt i Swedavia.

 

Agne Lindbom Suppleant

Födelseår: 1961

 

Michael Siönäs Suppleant

Födelseår: 1952