På denna webbplats använder vi cookies
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
{{importantAnnouncements[0].HeadLine}}
{{importantAnnouncement.HeadLine}}
Uppdaterad: {{importantAnnouncement.LastUpdated}}

Energi

Ansvarar för energin på flygplatserna

Det går åt mycket energi på en flygplats för att allting ska fungera. Vi ansvarar för energiförsörjningen på flera av Swedavias flygplatser runt om i Sverige. Dessutom erbjuds drift- och rådgivningstjänster till flygplatsernas aktörer.

Värme

Som värmekund får du uppvärmning av dina lokaler via ett fjärrvärmenät som är byggt för högsta driftsäkerhet. Fjärrvärmenätet byggs ut för att kunna tillhandahålla konkurrenskraftiga värmelösningar till ännu fler verksamheter.

Kyla

Håll ett behagligt inomhusklimat i din butik, restaurang eller på ditt kontor. Idag finns en miljöanpassad och kostnadseffektiv anläggning i drift, akvifären, som levererar kyla sommartid och markvärme vintertid.

Elnät

En flygplats har mycket höga krav på säker och stabil elöverföring och därför utförs förebyggande arbete i flygplatsens elnät. Som elnätskund blir din anläggning ansluten till ett elnät som är byggt för högsta driftsäkerhet. 

Elkraft

Elanvändningen på en flygplats är stor men bidrar inte till växthuseffekten eftersom den el som används inte kommer från fossila bränslen. Samtliga elkunder på flygplatsen har ren miljöel i sina kablar.

Energirådgivning

Med energiprisernas utveckling blir intresset för att spara energi allt större. Swedavia Energi ger råd kring hur ditt företag kan dra ner på energianvändningen.

Drifttjänster

Som driftkund får du tillgång till el- och komforttekniker såväl kring förebyggande underhåll som akut felavhjälpning.

På Stockholm Arlanda Airport finns ett samarbete med Arlanda Service Center vilket innebär att du får akut hjälp när felanmälan kommit in.

Kontakt

Thomas Åhlund
Tel:010-109 14 35
Marknad, avtal

Stefan Johansson
Tel: 010-109 14 02
Fakturafrågor 

Anna-Märta Jander
Tel: 010-109 14 29
Chef marknad