Fastighetsprojekt Arlanda

En modern flygplatsstad växer fram

Stockholmsregionen växer och även näringslivet. Allt fler företag behöver nya områden att etablera sig i samtidigt som det finns en önskan att sitta i samlade och väl utvecklade företagsområden med bra service och tillgänglighet.
Visionsbild över framtidens Arlanda med utbyggd terminal och kontor på flygplatsområdet

En modern flygplatsstad växer fram runt Stockholm Arlanda Airport. Visionen är att skapa en levande stadskärna med grönområden och attraktiva arbetsmöjligheter med exceptionell tillgänglighet till regionen, Sverige och hela världen.

Hållbart, kommersiellt och urbant

Här arbetar redan 30 000 människor, 200 företag är etablerade på flygplatsen och närmare 25 miljoner resenärer passerade området under 2016.
Den nya flygplatsstadens mål är att vara hållbar, kommersiell, nära, urban och ekologisk vilket gör projektet till ett världsunikt stadsutvecklingsprojekt. På Swedavia Real Estate bidrar vi till utvecklingen av staden bland annat genom ett flertal olika fastighetsprojekt, dels i vår egen regi och dels tillsammans med partner på olika nivåer och i olika konstellationer.

Här bygger Swedavia

Den nya flygplatsstaden består av totalt sex stadsdelar. Nedan listar vi de stadsdelar som vi på Swedavia bidrar till.

SkyCity-området: Flygplatsstadens stadskärna med kontors- och hotellverksamhet som ska ge en känsla av att redan vara i Stockholms innerstad.

Logistic City: Logistiknod mellan flygplatsen och E4:an som kommer att bestå av lagerbyggnader och stora parkerings- och angöringsytor.

Park City: flygplatsens entré och ett grönskande parkområde som knyter samman området med övriga stadsdelar

Cargo City: Frakt och logistik vid flygplatsen. Direkt anslutning till flygplatsen med fokus på frakt och logistik.

Våra fastighetsprojekt

Läs mer om våra olika projekt nedan.

Cargo City

Arlanda är en viktig inkörsport till Skandinavien för flygfrakt världen över samt ett viktigt nav för frakten inom själva Skandinavien. En ökad efterfrågan gör nu att flygplatsen expanderar.
Visionsbild över Cargo City Arlanda

Via Stockholm Arlanda Airport fraktas redan idag 250 000 ton gods med flyg per år. DHL, FedEx, Korean Air Cargo, TNT, Turkish Airlines Cargo, UPS och JetPak är några exempel på de stora aktörer som redan hittat hit.

Stockholmsregionens tillväxt kombinerat med det nya Cargo City innebär att detta är ett av de mest unika och intressanta lägen för frakt- och logistikverksamhet i Skandinavien.

Cargo City – 150 000 kvadratmeter

Nya Cargo City innebär cirka 150 000 kvadratmeter frakt- och logistikbyggnader i de södra delarna av flygplatsen. Säkerhet är givetvis viktigt och därför designas området för att möta både dagens och morgondagens krav.

Cargo City kommer att läggas inom en Freight Zone vilket innebär att allt gods som transporteras in i området kontrolleras i enlighet med kommande regler från bland annat de amerikanska luftfartsmyndigheterna.

Logistic City

Ett nytt logistikområde på totalt en miljon kvadratmeter planeras vid Stockholm Arlanda Airport. Försäljningen av byggrätter inleds i december 2019.

Läs mer om Logistic City.

Office One

Office One är ett nybyggt kontorshus med ett mycket centralt läge på Stockholm Arlanda Airport, alldeles intill flygplatsens terminaler, kommunikationer, hotell och annat serviceutbud. Med ett kontor här jobbar du nära både Stockholm och Uppsala – och kommer samtidigt närmare kunder och affärspartners i resten av Sverige och övriga världen.

Läs mer om Office One.

Comfort Hotel Arlanda Airport

I direkt anslutning till terminalerna, mitt i Airport City Stockholm, ligger nyöppnade Comfort Hotel Arlanda Airport. Med 503 rum, rooftop bar, lounge, gym och generösa sociala ytor är hotellet en ny, viktig mötesplats på Stockholm Arlanda Airport.

Läs mer om Comfort Hotel Arlanda Airport.

Kommande fastighetsprojekt

Projekt kongress internationella möten – från mindre evenemang till större kongresser

En ny kongressanläggning på Stockholm Arlanda Airport befinner sig i en tidig projekt- och utredningsfas – vi ser att konferensanläggningar har mycket hög beläggning idag och det är en stor efterfrågan på att konferera på Arlanda.

Kongressanläggningen innefattar omkring 10 000 kvadratmeter på Stockholm Arlanda Airport av högkvalitativ internationell klass med möjlighet att ta emot cirka 3000 besökare samtidigt. Anläggningen kommer att attrahera mässor, möten och tillställningar från hela världen. De unika kvaliteter som anläggningen kommer att erbjuda gör att den har potential att bli en av Europas främsta.

  • Tänkt läge nära beläget till såväl Arlanda Centralstation som terminalerna.
  • Kongressen kommer vara ett mycket effektivt alternativ, med en stor synergi mellan hotellprojekten som pågår.
  • Arlanda Kongress kommer vara en destination i sig, en dragare inte bara för Arlanda utan även för hela regionen.
  • Kongressen kommer innefatta cirka 3000 platser om mer än 10 000 kvadratmeter.

Projektområde hotell – potential att bygga nordens största hotellprojekt

Projektet befinner sig i tidig idéfas – ett fint beläget område för hotellet är identifierat.

Ett nytt hotell med cirka 500 rum. Hotellet är en viktig del i flygplatsens arbete för att skapa ett resecentrum – där de olika trafikslagen möts för en så smidig och effektiv resa som möjligt. Till detta vill vi också addera den upplevelse och service som efterfrågas. Där ska finnas möjlighet att övernatta och kunna dra sig undan i en lugnare miljö en stund. Hotellet förstärker flygplatsen och stödjer arbetet att skapa en positiv helhetsupplevelse av resan.