Logistic City – nytt logistikområde på Arlanda

Ett nytt logistikområde på totalt en miljon kvadratmeter planeras vid Stockholm Arlanda Airport. Försäljningen av byggrätter inleds i december 2019.
Vy över det framtida Logistic City på Stockholm Arlanda Airport

Logistic City planeras i området mellan Stockholm Arlanda Airport och E4:an. Visionsbild: Archus Arkitektur


Skyltläge mot E4:an

Logistic City blir en ny flygplatsnära mötesplats för lager- och logistikverksamhet, industri, hantverkslokaler, trafikantservice och handel. Området är beläget väster om Stockholm Arlanda Airport, mellan flygplatsen och E4:an. Den strategiska placeringen med skyltläge mot motorvägen kommer att bli en utmärkt bas för många företag och verksamheter.

Två etapper

Logistikområdet kommer att omfatta totalt cirka 1 000 000 kvadratmeter kvartersmark. Utvecklingen sker i två etapper:

Logistic City 1 – södra delen

Södra delen är inkörsporten till området som utvecklas först. Här kommer det att finnas plats för logistikbyggnader och hantverkshus, men även trafikantservice såsom hotell, restauranger, fordons- och bränsleservice. Försäljningen av byggrätter startar i december 2019. Den första etappen beräknas vara färdigställd 2023.

Logistic City 2 – norra delen

Norra delen utvecklas i nästa steg. Det är ett område beläget alldeles intill Stockholm Arlanda Airports Bana 1, för att underlätta transporter för speditörer, transportörer inom frakt, flygfrakt samt större logistikföretag. Utredningsarbete pågår och detaljplanen för Logistic City 2 beräknas vara färdig runt 2023.

Se Logistic City strukturplan  (pdf)

En del av Airport City Stockholm

Logistic City är en del av Airport City Stockholm, flygplatsstaden som växer fram på och omkring Stockholm Arlanda Airport. Läget nära flygplats, järnväg och andra kommunikationer skapar möjligheter för affärer och möten med en exceptionell tillgänglighet till regionen, Sverige och världen.

Försäljning av byggrätter

Rådgivare under fastighetsutvecklingsprocessen är Svefa, kontakt Felix Ridderström, telefon 010-603 87 08 eller felix.ridderstrom@svefa.se

Foto: Archus Arkitektur

Kontakta oss