På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Finansiella nyheter

Samtlig ny information som av omgivningen kan uppfattas som viktig för bedömningen av Swedavias värde eller kreditvärdighet offentliggör Swedavia skyndsamt.  Därigenom har koncernen etablerat ett snabbt och icke-diskriminerande informationsflöde från Swedavia till allmänheten. De nyheter som bedöms vara av sådan karaktär återfinns nedan.