På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Finansiering

Swedavias finansverksamhet och riskhantering är en centraliserad funktion där verksamheten bedrivs utifrån en av styrelsen fastställd finanspolicy. Verksamheten präglas av en låg risknivå. Syftet är att minimera koncernens kapitalkostnad genom effektiva finansieringslösningar samt genom en effektiv hantering och kontroll av koncernens finansiella risker. Swedavias upplåningsstrategi är att ha en diversifierad och flexibel finansiering i linje med rådande behov, med upplåning både i kapital- och bankmarknad.

Vid frågor rörande Swedavias finansiering, kontakta:
Nils-Erik Forsberg, tel. 010-109 00 67, e-post: nils-erik.forsberg@swedavia.se

Rating

För information om Swedavias rating och kreditanalyser, se sidan Rating.

MTN-program

Programstart: 2012
Storlek: 5 000 MSEK
Ägarklausul: Möjlig återlösen om statens ägarandel understiger 100 %.    
Arrangör: SEB

Företagscertifikatprogram

Programstart: 2012
Storlek: 5 000 MSEK
Löptid: < 1 år
Ägarklausul: Möjlig återlösen om statens ägarandel understiger 100 %.
IPA: Handelsbanken
Arrangör: Handelsbanken
Clearingsystem: Euroclear Sweden

Emissionsinstitut:

Handelsbanken

Stockholm 08-463 46 50
Regionbanken Stockholm 08-701 28 80
Göteborg 031-743 32 10
Malmö 040-24 39 50
Gävle 026-17 20 80
Linköping 013-28 91 60
Umeå 090-15 45 80

Danske Bank A/S

Stockholm 08-568 805 77
Köpenhamn +45 45 14 32 46 

Nordea

Stockholm 08-614 94 79
Göteborg 031-771 65 19
Malmö 040-24 73 00

Nordic Fixed Income

Birger Jarlsgatan 6
102 40  Stockholm
Tel. 08-614 25 97

SEB Merchant Banking, Capital Markets

Stockholm 08-506 231 73, 08-506 231 95
Göteborg 031-774 91 00
Malmö 040-667 69 20

Swedbank

Penningmarknad 08-700 99 00
Stockholm 08-700 99 99
Göteborg 031-739 78 20
Malmö 040-24 22 99