Svenska flygmarknaden

Join the Swedes

The biggest market and economy in Scandinavia.

 

Följ oss på LinkedIn

Join the Swedes

Starkt växande ekonomi och blomstrande turism

Sverige är Skandinaviens största land med cirka 10,2 miljoner invånare.

Sverige är Skandinaviens främsta marknad för multinationella företag. Exempelvis har H&M, Ericsson, Volvo och SKF vuxit fram här. Även utländska företag som Bosch, Mercedes Benz och IBM har stora verksamheter i Sverige.

Antalet turister har ökat med 13,4 % de senaste 10 åren

Sverige är ett välbesökt land. Under de senaste tio åren har antalet turister ökat med över 100 procent och har idag drygt 16 miljoner utländska övernattningar per år. Sverige lockar med sin månghundraåriga historia, storstäderna med skandinavisk inspiration och modern puls, den unika naturen, som erbjuder berg och öppna landskap, sandstränder och klippor, sjöar och vattendrag för såväl aktiviteter som njutning. 

Genom att starta flyglinjer och flygfraktlinjer här får du tillgång till hela Skandinavien och Östersjöregionen med fler än 100 miljoner invånare. 

Störst i Skandinavien på flygfrakt

Sverige är Skandinaviens största flygfraktsmarknad med runt 300 000 ton i årligt flygfraktstonnage. Att Sverige är en så stor flygfraktsmarknad hör samman med den starka svenska exportindustrin. Det är ett begränsat antal flygplatser i Sverige som kan ta emot tungt fraktflyg. Av Swedavias tio flygplatser är det tre som idag har omfattande flygfraktverksamhet och tungt fraktflyg: Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter Airport och Malmö Airport.


Kontakt

E-post: aviationbusiness@swedavia.se