Beräkna flygavgifter

Observera att beräkningarna ger en prisindikation. För att få ett korrekt pris måste frågeställaren ange de certifierade flyplansdata som gäller. Alla angivna kostnader är indikativa. Avgifter för parkering och glykolhantering och kostnader för ground handling kan tillkomma. Fakturerade avgifter gäller alltid.

Avgångsflygplats
Flygplanstyp
Motortyp
Vikt (MTOW i kg)
TakeOff
Sideline
Approach
Antal motorer
Passagerare totalt (0 eller blankt för avgångar utan passagerare)
Varav transferpassagerare
Belopp i SEK
{{feeResult.Description}}
{{feeResult.Fee}}
Totalt (exkl. moms)
{{TotalSwedaviaFee}}
Belopp i SEK
{{feeResult.Description}}
{{feeResult.Fee}}
Totalt (exkl. moms)
{{TotalOtherFee}}