Flygplatsavgifter

Avgifter och användarvillkor

Swedavias 10 flygplatser erbjuder ett stort antal tjänster för att stödja snabba passagerarflöden och effektiva processer för flygbolagen. För varje tjänst tar flygplatsen ut en kostnadsbaserad avgift i enlighet med gällande regulatoriska krav. Swedavias prislista anger också de användarvillkor (Conditions of Services) som gäller för flygplatsanvändare (Airport user) som nyttjar de tjänster (Services) som tillhandahålls av Swedavia på våra flygplatser. När en flygplatsanvändare nyttjar dessa tjänster på något sätt (inklusive start och landning) samtycker denne till att vara bunden av Swedavias användarvillkor.

Avgifter giltiga från 1 januari 2019: Airport Charges and Conditions of Services 2019 – pdf, 1,26 Mb (nytt fönster)

Avgifter giltiga t.o.m. 31 december 2018 : Airport Charges and Conditions of Services – pdf, 806 Kb (nytt fönster)

För icke-kommersiellt flyg med startvikt på max 5 700 kg finns möjligheten att lösa ett årskort. Observera att verksamheten vid Gävle-Sandviken flygplats har upphört. Ansök om årskort här.

Beräkna flygavgifter

Observera att beräkningarna ger en prisindikation. För att få ett korrekt pris måste frågeställaren ange de certifierade flyplansdata som gäller. Alla angivna kostnader är indikativa. Avgifter för parkering och glykolhantering och kostnader för ground handling kan tillkomma. Fakturerade avgifter gäller alltid.

Avgångsflygplats
Flygplanstyp
Motortyp
Vikt (MTOW i kg)
TakeOff
Sideline
Approach
Antal motorer
Passagerare totalt (0 eller blankt för avgångar utan passagerare)
Varav transferpassagerare
Belopp i SEK
{{feeResult.Description}}
{{feeResult.Fee}}
Totalt (exkl. moms)
{{TotalSwedaviaFee}}
Belopp i SEK
{{feeResult.Description}}
{{feeResult.Fee}}
Totalt (exkl. moms)
{{TotalOtherFee}}

Avtal med marktjänstleverantörer

Avtalsmallen för marktjänster har nu reviderats efter samråd om kontraktsvillkor med flygplatsanvändarna enligt 15 § Lag (2000:150) om marktjänster på flygplatser. 
Avtalsmall för marktjänster - pdf, 537 Kb (nytt fönster)

För mer information gällande Swedavias användarvillkor och avgifter hänvisar vi till Conditions of Services samt Appendix 1-3: Avgifter för flygplan, Avgiftsbeskrivningar.

Vid frågor kontakta aviationbusiness@swedavia.se. Vid avgiftsrelaterade frågor kontakta även consultation@swedavia.se.