Fraktflyg

Sveriges flygfraktsmarknad

Att Sverige är en så stor flygfraktsmarknad hör samman med den starka svenska exportindustrin. Idag kan cirka 50 procent av Sveriges BNP kopplas till export, vilket nästan är en dubbelt så hög siffra jämfört med det globala medelvärdet. Sverige är centralt beläget i Skandinavien och har kapacitet och kompetens inom infrastruktur, frakt- och ramphantering.

Flygfrakt

Runt 40–50 procent av flygfraktstonnaget går på lastbil till och från flygplatser i Europa där godset ansluter till flyg. Detta skapar möjligheter att utveckla flygfrakten på Swedavias flygplatser då dessa volymer idag inte kan flyga direkt från Sverige på grund av begränsat linjeutbud.

Det är ett begränsat antal flygplatser i Sverige som kan ta emot tungt fraktflyg. Av Swedavias tio flygplatser är det tre som idag har omfattande flygfraktverksamhet och tungt fraktflyg: Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter Airport och Malmö Airport. Även Luleå Airport har kapacitet men i dagsläget ingen reguljär flygfraktsoperatör.

På Swedavias flygplatser finns idag ett relativt stort antal fraktoperatörer. Exempel är Korean Air, Turkish Airlines, Air Bridge Cargo,UPS, DHL,TNT och FedEx.

Swedavia är världsledande på att utveckla flygplatser med minsta möjliga påverkan på klimatet.

Stockholm Arlanda Airport

Stockholm Arlanda Airport är den svenska flygplats som har flest fraktflyg. Flygplatsen är belägen där flest svenska exportföretag finns och har ett geografiskt bra läge i Skandinavien, för att också kunna tillgodose marknaderna i Norge och Finland. De flesta svenska speditörerna har sitt huvudkontor här.

Göteborg Landvetter Airport

Flygplatsen har ett perfekt läge i en region med många stora teknikföretag, bra balans mellan export och import samt närhet till Göteborgs hamn, Skandinaviens största hamn. Det är nära både till Danmark och till Norge och den norska laxexporten.

Malmö Airport

Flygplatsen ligger nära Köpenhamn och kan erbjuda en snabbare och billigare hantering. Malmö Airport har den lilla flygplatsens flexibilitet och personliga service. Flygplatsen är belägen där stora mängder gods passerar på vägen till/från Europa. Regionen är känd för bl.a. sina stora investeringar i forskningsprojekt.

Luleå Airport

En stor del av laxexporten från Nordnorge passerar Luleå på väg söderut. Laxexportörer letar efter en långsiktig flyglösning i norr och har visat stort intresse för Luleå Airport. Det är den enda flygplats i norr med bankapacitet, kompetens och utrustning för att hantera en B747F.