På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Hållbarhet

Hållbarhet utgör grunden för vår verksamhet och strategi eftersom ett hållbart agerande såväl stärker vår långsiktiga konkurrenskraft som är en förutsättning för flygets framtid.

Hållbarhetsperspektivet genomsyrar hela Swedavia och är utgångspunkten för verksamheten.

  • Strategin formuleras och mål sätt utifrån de olika hållbarhetsaspekterna
  • Affärsbeslut, vägval och aktiviteter avgörs och utformas utifrån hållbarhetsmålen
  • Eftersom hållbarhet är en förutsättning för flygets framtid och stärker konkurrenskraften finns mål uppsatta för alla de olika hållbarhetsperspektiven

Kundhjulet som visar hållbar utvecklingSwedavias hållbarhetshjul

Vårt hållbarhetshjul illustrerar vår styrmodell, där vi arbetar med alla tre hållbarhetsdimensionerna – social utveckling, ekonomi och miljöhänsyn – i kombination med att sätta kunden i fokus. Detta är hållbar utveckling för Swedavia.

I varje hållbarhetsperspektiv har vi konkreta strategier och mätbara mål som är tongivande för både styrning och kommunikation. Målen bryts sedan ner i verksamheten och konkretiseras genom aktiviteter. Målen och aktiviteterna ses över kontinuerligt med beaktande av måluppfyllnad och omvärldsförändringar. Uppföljningen av mål och aktiviteter sker kvartalsvis, genom funktionsstyrning.