På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Anmäl oegentligheter - whistleblowing

Swedavia lanserar nu en whistleblowerfunktion för våra kunder, leverantörer och andra intressenter.

Swedavia strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I våra affärer värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Våra värderingar och affärsetiska riktlinjer ger handledning om hur vi gör affärer och skapar en långsiktig och hållbar vinst.

Ser du brottsliga handlingar som du misstänker har begåtts, sanktionerats eller medvetet förbisetts av, personer i ledande ställning och känner att du inte kan vara öppen med din information, kan du anonymt anmäla din farhåga. För att trygga din anonymitet tillhandahålls rapporteringskanalen av Whistleblowing Centre, en extern och oberoende aktör. Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordsskyddad. Du behöver aldrig uppge din identitet om du inte önskar.

Whistleblowerfunktionen kan användas av anställda i Swedavia, samt Swedavias kunder, leverantörer och andra intressenter. Anmälan ska avse brottsliga handlingar som man misstänker har begåtts, sanktionerats eller medvetet förbisetts av nyckelpersoner eller personer i ledande ställning på Swedavia. Anmälningar får endast avse personer i nyckelpositioner eller ledande ställning.

I Swedavia innebär det ledamöter i Swedavias koncernstyrelse, vd, medlemmar i Swedavias koncernledning, medlemmar i ledningsgrupperna för Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter Airport, Bromma Stockholm Airport samt Regionala flygplatser. Vidare avser det medlemmar i övriga koncernledamöters ledningsgrupper samt vd och ledningsgrupp för Swedavia Real Estate AB och vd:ar i Swedavias övriga dotterbolag.

Länk till whistleblower. (nytt fönster)