På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Ekonomi

Swedavia ska utveckla flygplatser på ett affärsmässigt hållbart sätt. Det innebär att vi genom god investeringsplanering och operativ effektivitet ska utveckla en affär som är långsiktigt lönsam, samtidigt som vi skapar värde för kunden

Breddad finansiering

Vår verksamhet är långsiktig, kapitalintensiv och bedrivs på ett affärsmässigt sätt. Tillgången till kapital är en viktig strategisk fråga för Swedavia, detta för att säkerställa en fortsatt positiv utveckling. Vi har idag ett starkt kassaflöde som kan finansiera merparten av våra investeringsbehov. Även bolagets egen fastighetsverksamhet kan bidra till ökad investeringskraft.

Swedavia äger idag fastigheter i attraktiva lägen på och runt flygplatserna. Dessa fastigheter kommer att förädlas på olikasätt och därefter avyttras eller hyras ut, beroende på läge och användningsområde. Tillsammans ger de en finansiell styrka som kan finansiera andra prioriterade projekt som bidrar till att öka flygplatsernas attraktivitet och tillgänglighet.

Samordning och effektivitet

Swedavia ska vara långsiktigt och stabilt lönsamt. Då verksamheten är kapitalintensiv, behöver kostnadsstrukturen vara så flexibel som möjligt, samtidigt som vi ständigt genom att identifiera samordningsmöjligheter och stordriftsfördelar försöker effektivisera verksamheten.

Fortsatta investeringar

Swedavia står under de kommande tio åren inför omfattandeinvesteringar för ökad kapacitet och kundnytta.