På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Swedavia Inköp

Swedavia köper varje år varor och tjänster för ungefär 3 miljarder svenska kronor. Swedavia Inköp är en central funktion för hela koncernen, som har i uppdrag att via en effektiv och koncerngemensam inköpsprocess bidra till Swedavias lönsamhets- och hållbarhetsmål.

Swedavia Inköp

Som statligt ägt bolag ska Swedavia även vara ett föredöme inom hållbar utveckling. I varje upphandling vill vi att våra leverantörer och deras eventuella underleverantörer uppfyller en rad kriterier inom miljö, kvalitet och säkerhet. Swedavias Code of Conduct för leverantörer beskriver de för oss viktigaste områdena för ett ansvarsfullt agerande.

Eftersom vi ställer krav på våra leverantörer ska de kunna ha förtroende för oss som kund. Vi ska ha bra kännedom om våra inköp och leverantörsrelationer genom statistik och uppföljning. Vi ska ha god moral och etik i vårt inköpsarbete.

Vi är dessutom ett projektintensivt företag med starkt kundfokus och vi strävar ständigt efter förbättringar. Vi ställer höga krav på oss själva och därför är våra leverantörer också noggrant utvalda. Tillsammans ska vi verka för att våra projekt genomförs i rätt tid och till rätt kostnader. Våra leverantörer är därför viktiga för oss och är avgörande för våra framgångar och vår tillväxt.

Vår ambition är att ha givande och utvecklande leverantörsrelationer, som bygger på förtroende, ömsesidighet och som ger fördelar för båda parter.