På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Lagkrav

Swedavia lyder under lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Därtill lyder delar av vår verksamhet under lagen om offentlig upphandling (LOU).

Swedavia AB omfattas inte av offentlighetsprincipen eller de skyldigheter som följer därav. Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter äger därmed inte tillämplighet vid Swedavias upphandlingar.