På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Prekvalificering av leverantörer

Nytt för Swedavia är att när vi upphandlar enligt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) använder vi ett prekvalificeringssystem, TransQ.

Plan och tankbil på flygplats

Det är vid upphandlingar över tröskelvärdena som Swedavia använder sig av prekvalificeringssystemet TransQ. TransQ är ett internetbaserat leverantörsregister och prekvalificeringssystem som drivs av företaget Achilles på uppdrag av de ledande nordiska transportorganisationerna.

Genom att använda TransQ får vi en snabbare och effektivare upphandlingsprocess, eftersom de leverantörer som finns med i TransQ är kontrollerade och godkända som leverantörer till Swedavia.

Annonsering för planerade upphandlingar över tröskelvärdet annonseras en gång per år i en allmänt tillgänglig databas i Sverige och i EU-databasen TED. I annonsen finns en lista på alla varor, tjänster och entreprenader som Swedavia kan tänkas upphandla.

En normal kvalificeringsprocess för en nyregistrerad leverantör tar upp till fyra veckor från beställning till kvalificering. En årlig administrativ avgift tas ut för att vara registrerad i TransQ.

Vi frågor om detta eller om ni önskar kvalificera ert företag för att bli potentiell leverantör med oss ta kontakt med Achilles.