På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Långsiktig trafikprognos

Här finner du Swedavias långsiktiga trafikprognos 2015-2045.

Prognosen bygger på den vedertagna metod, använd bland annat av IATA och ICAO, som utnyttjar det historiska sambandet mellan BNP-utveckling och efterfrågan på flygresor. Därutöver har hänsyn tagits till andra faktorer så som bränslepriser och besöksnäringens utveckling.

Det är viktigt att understryka att detta dokument baseras på den bästa bedömning som Swedavia gör i dagsläget. Innehållet kan komma att revideras på grund av förändringar i de förutsättningar som prognosen bygger på.

Swedavias långsiktiga trafikprognos 2015-2045 - pdf, 988 Kb