På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Internationell förebild med klimatsmarta flygplatser

På Swedavia bestämde vi oss tidigt för att bli riktigt duktiga på miljöfrågor inom vårt ansvarsområde, det vill säga att driva flygplatser. Idag är vi en internationell förebild när det gäller att utveckla klimatsmarta flygplatser, samtidigt som vi söker miljösamarbeten utanför vår verksamhet, till exempel med flygbranschen.

 

Fokus för Swedavias miljöarbete är att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, minimera energianvändningen samt att minska utsläpp till luft och vatten från vår egen verksamhet. Vi arbetar även systematiskt med bullerfrågor.
Swedavias miljömål

Utöver dessa konkreta insatser tar vi ett bredare branschperspektiv i miljöfrågorna. Vi ser till hela flygresans miljöpåverkan och är en starkt drivande part i det arbete som fokuserar på utsläpp från flyget och på bullerexponering.
Flyget och klimatpåverkan

Klimatarbete på högsta nivå

Swedavia var ett av de första svenska storföretag som 2006 valde att bli klimatneutralt. Det innebär att verksamheten idag bedrivs utan att bidra negativt till den globala klimatförändringen. Vi har under året tagit flera viktiga steg för att ta ansvar för vår miljöpåverkan.
Klimatneutralt företag

Samtliga tio Swedaviaflygplatser certifierades på den högsta nivån av Airport Carbon Accreditation (ACA). Swedavia är därmed den flygplatskoncern i världen som, enligt denna internationella standard, kommit längst i arbetet med att utveckla klimatsmarta flygplatser.
Klimatarbete i världsklass