På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Frågor och svar om hållbarhet på Swedavia

Deltog du i Swedavias frågetävling på Sustainability Day? Den 17 april deltog Swedavia på Sustainability Day i Stockholm, en konferens om hållbar affärsutveckling. På konferensen kunde du som deltagare tävla om VIP-service för två personer på Stockholm Arlanda Airport. Deltog du inte i frågetävlingen? Då kan du ändå få mer information om hur Swedavia aktivt arbetar med hållbarhet genom att ta del av frågorna och svaren nedan.

1. Flyget är viktigt för tillgängligheten i Sverige och för nationell och regional utveckling. I slutet av förra året genomfördes en stor enkät om inställningen till Swedavias flygplatser. En av frågorna var om flygplatsen är viktig för regionens utveckling. Hur många tyckte det?

Rätt svar: 92 procent

2. Många anser att flyget har en gynnsam ställning i samhället eftersom det inte är någon skatt på flygbränsle. Istället bekostar flyget helt sin egen infrastruktur och inga statliga skattemedel används för att underhålla och bygga ut flygplatserna. Men vem betalar för kalaset?

Rätt svar: Passagerarna

3. Flyget är den första och enda bransch som enats om långsiktiga globala klimatmål. År 2050 ska flygets faktiska koldioxidutsläpp vara nere på hälften av 2005 års nivå. Efter vilket år ska koldioxidutsläppen inte längre öka?

Rätt svar: 2020

4. Genom flyget kan man enkelt och snabbt ta sig långt ut i världen. I enkäten som gjordes förra året om inställningen till Swedavias flygplatser, frågades om man tycker att flygplatsen bidrar till ökad integration mellan människor och kulturer. Hur många tyckte det?

Rätt svar: 69 procent

5. Helt skattebefriat är inte flyget. På inrikes flygresor betalar resenären moms.
Hur mycket i momsintäkter generar flyget till statskassan årligen?

Rätt svar: 200 miljoner svenska kronor

6. De fossila koldioxidutsläppen från Swedavias egen verksamhet på flygplatserna har minskats med mer än 60 procent sedan 2005. Det koncerngemensamma målet är att nå nollutsläpp. Vilket år ska målet nås?

Rätt svar: 2020

7. Flyget är det säkraste transportmedlet. Att åka moped är det minst säkra.
Om du flyger reguljärt varje dag, hur många år behöver du flyga för att riskera dödas i ett haveri?

Rätt svar: 29 000 år

8. Flyget är en viktig förutsättning för människor att träffa släkt och vänner, uppleva andra kulturer och för att näringslivet ska kunna fungera. Detta gäller särskilt för ett land som Sverige, som ligger långt upp i norra Europa och har stora avstånd mellan orterna. Hur många direkta arbetstillfällen genererar flygbranschen i Sverige?

Rätt svar: 46 000 stycken

9. De senaste tio åren har bränsleförbrukningen per flygpassagerare minskat med 20 %. Idag förbrukar de modernaste flygplanen mindre än 0,3 liter bränsle per mil och passagerare. Hur mycket bränsleeffektivare har flyget blivit de senaste 40 åren?

Rätt svar: 70 procent

Vinnaren kommer att kontaktas direkt via e-post.

På Sustainability ställde vi också frågan ” Varför flyger du?” med sju olika svarsalternativ.
Svaren sammanställdes och så här såg röstfördelningen ut:

  • Uppleva andra kulturer: 11 (34,4 procent)
  • Jobb/studier kräver det: 11 (34,4 procent)
  • Komma fram i tid: 5 (15,5 procent)
  • Slappna av i sol och värme: 3 (9,4 procent)
  • Träffa mina nära och kära: 2 (6,3 procent)
  • Hinna hem till Bolibompa: 0 (0 procent)
  • Få pengar över till annat: 0 (0 procent)


Totalt antal röster 32 stycken