På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Samarbeten för att minska utsläpp till luft

Att uppmuntra resenärer att resa kollektivt, att öka andelen miljöfordon och att ge lägre startavgifter för flygplan med renare motorer är exempel på åtgärder som Swedavia gör för att minska luftutsläppen på flygplatserna.

Åtgärder för att minska utsläpp till luft

De största utsläppen till luften runt en flygplats sker oftast från flygtrafiken och från vägtrafiken till och från flygplatsen. Swedavia försöker ständigt hitta nya vägar att minska luftutsläppen. Ett sätt är att uppmuntra resenärer och anställda att resa kollektivt och att öka andelen miljöfordon på flygplatserna. Lägre startavgifter för flygplan med renare motorer, uppvärmning av terminaler med biobränsle och gröna inflygningar är andra sätt.
Flyget och klimatpåverkan
Marktransporter

Modernare flygplan betalar mindre

Flygmotorer släpper ut samma typer av föroreningar som vid förbränning av annat fossilt bränsle, koldioxid, kväveoxider, kolväten, partiklar, kolmonoxid och svaveldioxid.

Swedavia uppmuntrar flygbolagen att använda moderna flygplan som är bättre för miljön. På alla Swedavias flygplatser är startavgiften som flygbolagen måste betala lägre ju renare motorer flygplanen har. Syftet är att påverka flygbolag med äldre plan eller gamla flygplansmotorer att byta ut dem till moderna plan med renare motorer.
Flyget och klimatpåverkan