På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Swedavia certifierat enligt ISO 14001

I maj 2012 blev Swedavia miljöcertifierade enligt ISO 14001. Swedavia har under många år arbetat med att minska sin miljöpåverkan och har lagt stor vikt vid ett strukturerat arbetssätt.

Flera flygplatser var miljöcertifierade innan det koncerngemensamma certifikatet togs emot. Redan 1999 certifierades Umeå Airport, som första flygplats i Norden, enligt ISO 14001. Därefter följde certifieringar av flygplatserna Göteborg Landvetter Airport, Malmö Airport och Stockholm Arlanda Airport. Idag är alla tidigare certifikat samlade i ett och samma för hela Swedavia inklusive fastighetsbolaget Swedavia Real Estate.

Ständiga förbättringar av verksamheten

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem som ställer krav på hur verksamheten styr och leder sitt miljöarbete utifrån miljöpolicy, relevanta miljökrav och dess miljöaspekter. Kraven innebär att ständigt förbättra verksamheten och att hela tiden arbeta för att minska påverkan på miljön.

Arbetet går ut på att sätta mål, genomföra åtgärder samt följa upp arbetet. Detta driver hela tiden miljöarbetet framåt. Miljöledningssystemet är ett viktigt verktyg för ledningen. Ledningen får genom systemet bland annat kontroll på att miljörelaterade investeringar gör nytta.

Hög kvalitet och med klimatfrågan i fokus

Certifieringen visar att Swedavia har ett väl fungerande miljöarbete. Det visar att det finns rutiner av hög kvalitet för att formulera miljömål, fastställa handlingsplaner och för att följa upp miljöarbetet.

För Swedavia står klimatfrågan i fokus. Investeringar och en rad andra åtgärder har bidragit till att de fossila koldioxidutsläppen från den egna verksamheten minskats med 74 procent sedan 2005. Målet är nu att vi ska nå nollutsläpp av fossil koldioxid 2020. För vi kan ständigt bli bättre.