På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Social utveckling

Swedavias arbete inom social utveckling syftar främst till att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver.

Swedavia prioriterar trygghet och säkerhet för resenärerna samt att utveckla enhållbar arbetsmiljö och nöjda medarbetare. Vi lever efter de krav som statens ägarpolicy ställer på socialt ansvarstagande.

Tillgänglighet är samhällsnytta

Vår målsättning är att Swedavia alltid ska ta en aktiv roll i samhället. Att skapa tillgänglighet genom goda flygförbindelser, inteminst genom direktlinjer, är ett av våra viktigaste uppdrag. Därför arbetar vi på olika sätt tillsammans med våra partnersför att underlätta resande, möten och affärer. I samarbete med andra trafikslag verkar vi dessutom för att öka andelen kollektivt resande till och från våra flygplatser. På dessa sätt bidrar vi till att skapa såväl arbetsplatser som ekonomisk och social utveckling, för de olika regionerna och för Sverige i sin helhet.

Planer för ökad tillgänglighet

Ökad tillgänglighet, både i utbudet av destinationer och genom förbättrade kollektivtrafiklösningar för transporter till och från flygplatserna, är en strategisk utmaning.

Nöjda medarbetare ger nöjda kunder

Medarbetarnöjdheten ska fortsatt utvecklas i positiv riktning. Detta ska ske genom ett fortsatt arbete för att skapa engagemang och delaktighet i verksamheten och för att utveckla den företagskultur vi vill ska genomsyra verksamheten. Vi arbetar också för en inkluderande organisation med ökad mångfald och, genom utbildning och uppföljning, för att förebygga trakasserier och diskriminering på alla områden.

Säkerhet ger trygghet

Swedavias flygplatser präglas av ett högt säkerhetsmedvetande, där flygsäkerhet och luftfartsskydd har högsta prioritet. Swedavia deltar nationellt och internationellt i arbetet för att ta fram regelverk som effektivt kan implementeras i verksamheten och säkerställa eller höja säkerhetsnivån. Ett systematiskt arbete med metodik och bemötande ska bidra till att skapa trygghet på Swedavias flygplatser,samtidigt som både effektivitet och kundnöjdhet förbättras.