På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Code of Conduct

En företagskultur som bygger på etiska riktlinjer ligger till grund för nöjda medarbetare.

Till stöd för styrningen av den dagliga verksamheten och som stöd för våra medarbetare finns också en Code of Conduct, där de koncerngemensamma etiska riktlinjerna finns samlade. I utbildningen "Välkommen till Swedavia" som alla medarbetare genomför, ingår en introduktion av denna.

Under 2014 implementerades också en whistle-blower-funktion där anställda vid Swedavias flygplatser kan anmäla avvikelser. För att ta hand om eventuella ärenden inrättades en etisk kommitté bestående av chefsjurist, internrevisionschef samt förhandlingschef. Kommittén sammanträder vid behov, och minst två gånger per år. Därutöver har en obligatorisk webbutbildning för alla ledare, Swedavias mutpolicy och riktlinjer för extern representation, lanserats under året.