På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Flygbranschens roll

Flygbranschen och den tillgänglighet som flyget skapar bidrar idag, enligt Oxford Economics, med över 130 miljarder kronor årligen till svensk BNP. Flyget genererar dessutom direkta skatteintäkter på över nio miljarder kronor årligen. Flyget bidrar också i hög grad till sysselsättning runt om i landet. 

Flygbranschen och de resenärer som anländer med flyg till svenska flygplatser skapar över 180 000 arbetstillfällen i Sverige. Under de kommande fem åren beräknas den förväntade utvecklingen av svensk tillgänglighet kunna skapa ytterligare 20 000 arbetstillfällen. Detta gör att flygtillgängligheten inom, samt till och från Sverige är en viktigbidragande faktor till ökad BNP och sysselsättning under kommande år.

Flygbranschen har dessutom ett stort ansvar inom miljöområdet. Under de senaste decennierna har en betydande teknisk utveckling inneburit att flygets miljöpåverkan reducerats. Denna utveckling bedöms fortsätta med investeringar i moderna flygplansflotto roch successiv infasning av förnybara bränslen som viktiga milstolpar.