Personuppgifter

Swedavia kommer att behandla dina uppgifter för administration och korrespondens relaterat till ärendet. För det fall att ärendet är en bokning/beställning/intresseanmälan eller anmälan till tävling/nominering och därigenom leder till ett kundförhållande kan Swedavia även komma att bevara dina uppgifter för inbjudningar, information och marknadsföring kring relaterade tjänster. Uppgifterna kommer endast att vara tillgängliga för Swedavia. 

Personuppgiftsansvarig är Swedavia. Om du vill ha mer information om hur dina uppgifter behandlas eller om du önskar rättelse eller ändra dina uppgifter är du välkommen att kontakta Swedavia på e post: personuppgifter@swedavia.se

Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss kan du begära en ansökan om registerutdrag på e-post: personuppgifter@swedavia.se