Färre kemiska produkter

På en flygplats används, precis som i de flesta andra verksamheter, ett stort antal kemiska produkter.

De flesta produkter som används på en flygplats är vanligt förekommande och inte specifika för flygplatsverksamheten. Swedavia arbetar ständigt med att minska antalet kemiska produkter som används och med att ersätta de produkter som kan vara skadliga för människor och miljö med bättre alternativ.

Stora mängder drivmedel, till både flyg och fordon, hanteras varje dag och vid avisning av banor och flygplan används kemikalier som är specifika för en flygplats. Kemiska produkter används även vid till exempel underhåll av fordon, städning samt vid målnings- och reparationsarbeten.

Minska antalet kemikalier samt hitta miljömässigt bättre alternativ

För att ha kontroll på vilka kemikalier vi använder och om de kan vara farliga för människor och miljö har vi samlat uppgifter om alla produkter i en för Swedavia gemensam databas. För att minska miljöpåverkan i vår verksamhet försöker vi hela tiden hitta miljömässigt bättre alternativ till de produkter som redan används och innan vi börjar använda nya produkter kontrollerar vi innehållet i dem. Genom att minska antalet produkter i verksamheten underlättar vi arbetet med ersättandet av de produkter som fortfarande finns kvar.