Gröna flygningar

Gröna flygningar är ett koncept i tre delar – grön avgång, raka flygvägar och grön inflygning. Var för sig och tillsammans bidrar de till ett grönare flyg, som gynnar både flygbolag och resenärer.

Gröna inflygningar utvecklades på Stockholm Arlanda Airport i ett samarbete mellan Swedavia, internationella flygledarorgan och SAS. Idag genomförs de på alla Swedavias flygplatser. På Arlanda har, än så länge, gröna inflygningar bara kunnat genomföras under lågtrafik eftersom det inte går att blanda gröna och normala inflygningar under högtrafik.

Vid en grön inflygning bullrar det lite mindre samtidigt som bränsleförbrukningen och luftutsläppen blir lägre. Grön inflygning innebär att flygplanet sjunker kontinuerligt från sin marsch-höjd till landningsbanan. Genom att sjunka kontinuerligt behövs i det närmaste inget motorpådrag, vilket sparar bränsle och utsläpp.

Eftersom flygplanets dator har kontinuerlig kontakt med utrustning på marken kan hela flygningen anpassas efter den exakta landningstidpunkten. Det innebär också att flygledaren och piloten tillsammans kan planera en jämn inflygning - planet glidflyger istället för dagens stegvisa flygsätt. En sådan inflygning kan spara upp till 150 kg bränsle och 450 kg koldioxidutsläpp.

Gröna avgångar

Gröna utflygningar innebär minskad miljöpåverkan under utflygningsfasen genom optimering av markrörelser och motorkörning på marken samt effektivast möjliga utflygning på väg till marschhöjd. Genom att planera starten redan då planet står vid gaten kan motorerna startas först när man vet att planet inte behöver stå i kö på väg ut till startbanan. När flygplanet startar optimeras gaspådraget hela vägen upp till marschhöjd, vilket också gör att man sparar bränsle.