Mål att minska energianvändning

Idag produceras större delen av den värme, el och kyla som Swedavia använder från förnybara källor som inte ger något nettoutsläpp av koldioxid. Swedavia arbetar även med energieffektiviseringar för att ytterligare minska både miljöpåverkan och kostnader.

Swedavias mål är att energianvändningen inklusive verksamhetsenergi per kvadratmeter uppvärmd yta ska minska med 2 procent jämfört med genomsnittet från de senaste fyra åren. En av förutsättningarna för att nå hela vägen är att det kontinuerligt sker investeringar i ny teknik och att vi optimerar befintliga system.

Sedan 2005 har vi minskat energianvändningen med cirka en tredjedel. Se exempel på åtgärder som har bidragit till detta nedan.

Genomförda åtgärder för minskad energianvändning

  • Installation av mer än 10 000 LED-lampor, bara på Stockholm Arlanda Airport.
  • Värmeåtervinning av ventilationsluft.
  • Styr- och övervakningssystem för värme, kyla, ventilation och belysning.
  • Världens största energilager, akvifären, används för lagring av återvunnen värme och frikyla på Arlanda. 
    Akvifären – läs mer
  • Användning av solceller för elproduktion på Göteborg Landvetter Airport.
  • En sol- och biobränsleanläggning förser Malmö Airport med värme.
    Sol- och biobränsleanläggning – läs mer