Stödjer utvecklingen av kollektivtrafiken

Marktransporter till och från flygplatserna står för en stor del av de fossila koldioxidutsläpp som kan knytas till flygplatserna. En av de största utmaningarna i Swedavias klimatarbete är att tillsammans med andra företag och aktörer minska koldioxidutsläppen från marktransporter samt att öka det kollektiva resandet.

Swedavia stödjer ett ökat kollektivt resande, vilket innebär att bland annat göra det smidigare och enklare för resenärer och anställda att resa med tåg eller buss till våra flygplatser. Detta görs på olika plan, till exempel genom att Swedavia undersöker intresset för olika kollektiva alternativ hos våra resenärer och anställda och förser de olika aktörerna med underlag samt genom informationsspridning om alternativen i våra olika kanaler.

Den största flygplatsen, Stockholm Arlanda Airport trafikeras av flera busslinjer, snabbtåg, fjärrtåg och SL:s pendeltåg. Idag reser 52 procent av flygplatsens resenärer kollektivt till och från Arlanda. I infrastrukturpropositionen som presenterades under hösten 2012, ingår en större satsning på spårförbindelse till Göteborg Landvetter Airport. En av de viktigaste förändringarna på Bromma Stockholm Airport är att tvärbanans nya Kistagren byggs ut till flygplatsen.

Främjande av miljöfordon

En viktig åtgärd är att öka andelen miljöfordon som trafikerar flygplatserna. Sedan juli 2011 får enbart miljötaxibilar hämta resenärer vid Arlanda. Detta initiativ vann utmärkelsen "Årets Miljöinitiativ" vid Grand Travel Award 2011. Att flygplatsen nådde målet om 100 procent miljötaxi, undantaget de fordon som är byggda med fast ramp för transport av rörelsehindrade samt de fordon som är registrerade för persontransporter för 5-8 passagerare, innebär att koldioxidutsläppen i hela regionen minskar. Därtill lanserade Arlanda i samarbete med Taxi 020 och Mitsubishi Sveriges första eltaxi.

Målet om 100 procent miljötaxi omfattade även Bromma Stockholm Airport och Göteborg Landvetter Airport och idag är målet uppnått även där.
Sedan 2012 finns även en laddstation för snabbladdningsbara elbussar på Umeå Airport. Laddstationen är resultatet av ett samarbete mellan Hybricon, Swedavia, Umeå Airport och Umeå kommun. Laddstationen gör det möjligt att köra Umeås flygbusslinjer med rena och tysta bussar. Laddstolpar för elbilar finns på både Stockholm Arlanda Airport och på Göteborg Landvetter Airport.

När det gäller utsläpp från fordon som levererar varor till våra flygplatser är det idag begränsad möjlighet att bedöma andelen klimatpåverkande utsläpp eftersom de är fritt levererade. Swedavia har som ambition att utöka insynen inom detta område.