På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Del av kollektivtrafiken

I Swedavias uppdrag från staten ingår att driva bolaget affärsmässigt och bidra till att riksdagens transportpolitiska mål uppnås. Flyget är en del av kollektivtrafiken och spelar en avgörande roll för längre resor. 

Swedavia arbetar för att knyta samman trafikslagen i Sverige och därmed göra det möjligt för resenärerna att välja den mix avtransportslag som är effektivast vid varje enskild resa.

Kollektivtrafiken till och från Stockholm Arlanda Airport har stärkts.Idag reser över hälften av resenärerna kollektivt till och från flygplatsen. I takt med ökningen av antalet flygresenärer måste dock kapaciteten inom spårtrafik säkerställas och Stockholm Arlanda Airport måste inkluderas i eventuella satsningar på snabbtåg med syfte att skapa effektiva byten mellan trafikslag.

Swedavia välkomnarden satsning som genomförs på spårbunden kollektivtrafik mellan Göteborg, via Göteborg Landvetter Airport, och Borås. På samma sätt är det av stor betydelse att spårtrafiken i Skåne förstärks genom att koppla samman Malmö Airport, med över två miljoner resenärer, med Ystad och Malmö. Tvärbanan till Bromma Stockholm Airport kommer att leda till en betydande förbättring av tillgängligheten till och från huvudstaden.