På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Intressentdialog

För Swedavia är det viktigt att lyssna till våra intressenteroch förstå deras förväntningar. I vår intressentdialog kan vi identifiera de frågor som är kritiska för Swedavias ekonomiska, miljömässiga och sociala värdeskapande. 

Genom att kartlägga de samhällsgrupper längs bolagetsvärdekedja som påverkas av eller påverkar verksamheten, har Swedavia identifierat totalt sju intressentgrupper.

  • Ägare
  • Kunder
  • Myndigheter
  • Miljö
  • Medarbetare
  • Samhälle
  • Strategiska partners och leverantörer samt näringsliv

Vi för en kontinuerlig dialog med samtliga intressentgrupperför att säkerställa att vi förstår hur våra intressenter ser på vår verksamhet och vårt erbjudande.

Frågor som är viktiga för våra intressenter följs upp genom årliga rapporter, undersökningar och mätningar, som till exempel medarbetar- och hållbarhetsundersökningar samt attitydmätningar.