På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Väsentlighetsanalys

Swedavias väsentlighetsanalys bygger på vår intressentdialogoch är uppbyggd för att identifiera de frågor som är mestkritiska för Swedavias ekonomiska, miljömässiga och sociala värdeskapande.

Med utgångspunkt i relevanta globala trender och drivkrafter, GRI:s aspekter och Swedavias mål och prioriteringar har 47 frågor formulerats. Detta med syfte att identifiera de viktigaste områdena för att skapa värde på kort, respektive lång sikt.

Frågorna har viktats enligt två perspektiv; dels hur de påverkar Swedavias möjlighet att skapa värde, dels i vilken grad varje fråga påverkar intressenternas bedömning av Swedavias värdeskapande. Av de sju huvudgrupperna av intressenter, gavs kunder den högsta viktningen.

Kvalitativa intervjuer med de viktigaste intressenterna

I ett första steg representerades de olika intressentgrupperna av nyckelpersoner inom Swedavia med god kännedom och insikt om intressenternas prioriteringar.

Därefter genomfördes kvalitativa intervjuer med representanter för de viktigaste intressenterna. För ägare, kunder och strategiska partners är ekonomiska aspekter som till exempel finansiell styrka, kapacitet och samhällsekonomiskt värdeskapande viktiga frågor. På samma sätt rankas även klimatfrågor högt av dessa grupper. Frågor som rör arbetsförhållanden och arbetsklimat rankas högst av medarbetare och myndigheter.

Utfallet integreras i verksamheten

En aktiv intressentdialog, transparens och säkerhet är viktiga för samtliga grupper. Utfallet från väsentlighetsanalysen integreras i såväl vision och mål som strategier och praktisk verksamhet.