På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Ökad efterfrågan på resor driver Swedavias intäkter

Det globala resandet fortsatte att öka under 2014, detta trots att det var ytterligare ett år av beskedlig utveckling för såväl den europeiska som den globala ekonomin. För 2014 som helår ökade resandet vid Swedavias flygplatser med sju procent. Totalt trafikeras våra flygplatser av 116 flygbolag. Över 400 000 starter och landningar genomfördes.

Ökad efterfrågan på resor driver Swedavias intäkter

För Swedavia uppnåddes den största ökningen i reella tal på de europeiska flyglinjerna. Detta var en effekt av att flygbolag som SAS och Norwegian ökat antalet destinationer och tillfört en ökad kapacitet gentemot nya och befintliga resemål.

Bland de mest populära destinationerna återfinns framför allt London, men också som tidigare Mallorca, Kanarieöarna, Paris och Rom. Dessa resmål förändras lite över tid och är också relativt okänsliga för störningar som politisk oro eller finansiell utveckling.

Interkontinentala linjetrafiken ökade mest

Procentuellt sett var det den interkontinentala linjetrafiken som svarade för den absolut största ökningen, om än från lägre absoluta tal. Här kan en stor del av ökningen tillskrivas de nio direktlinjersom under 2013 och 2014 lanserades till Bangkok, Dubai,Los Angeles, New York, San Francisco, Fort Lauderdale, Tel Aviv, Casablanca samt Teheran. I stort sett samtliga linjer, som alla representerar betydande satsningar för de aktuella flygbolagen, visade en god utveckling.

Även inrikes var passagerarökningen god och den svenska inrikestrafiken är nu tillbaka på samma nivå somi början av 2000-talet. Samtliga Swedavias flygplatser har också minst två flygbolag verksamma, vilket bidrar till ökad konkurrens och fler valmöjligheter.

Kundbasen förändras

Mellan flygbolag pågår överlag en intensiv konkurrens. Den är som mest påtaglig mellan större och oftast nationella flygbolag (Legacy Carriers) och lågkostnadsbolag (Low Cost Carriers). De nationella bolagen kontrar med egna lågkostnadsbolag, exempelvis Lufthansas German Wings och Iberias Iberia Express. LCC-bolagen,som främst agerar i Europa, har börjat flyga till de stora huvudflygplatserna istället för de mer perifera och har dessutom aviserat en ökad närvaro när det gäller interkontinentala linjer.

Till detta kommer nya aktörer som Qatar Airways, Air Emirates och Etihad (Förenade Arabemiraten) som flyger på nav som Doha, Dubai och Abu Dhabi, varifrån trafik dras till framförallt Asien och Afrika.

Konkurrens även mellan flygplatser

Swedavias största flygbolagskunder utgörs idag av SAS, Norwegian och BRA. Turkish Airlines, som använder Istanbul som nav för flygningar österut, har haft en stark tillväxt under senare tid. Även mellan flygplatserna förekommer konkurrens. Den varierar beroende på typ av trafik och vilket flygbolag som opererar.

Om ett internationellt flygbolag ska börja flyga på Europa är den inledande frågan inte vilken av de nordiska flygplatserna som är mest intressant att flyga på. Det är istället Nord- och Mellaneuropa som regioner som konkurrerar om uppmärksamheten.

Stora investeringar på huvdstadsflygplatser

När det gäller flygningar till och från den nordiska och skandinaviska marknaden konkurrerar de fyra huvudstadsflygplatserna däremot ständigt med varandra. På dessa flygplatser genomförs för närvarande stora investeringar.

Sammanlagt byggs det kapacitet för att 2025 ta emot ytterligare 20 miljoner resenärer, ett antal motsvarande ett helt nytt Stockholm Arlanda Airport. I detta klimat är det viktigt för Swedavia att erbjuda konkurrenskraftiga priser för att behålla och utöka sina marknadsandelar. Sverige är den största marknaden.

Fokusområden

Marknadsmässigt ser Swedavia utmaningar på flertalet områden under de kommande åren. Det handlar om att få flygbolagen att fortsätta att etablera nya flyglinjer till och från Swedavias flygplatser och om att verka för en frekvensökning på de befintliga linjerna.

Samtidigt ligger Stockholm Arlanda Airport och Bromma Stockholm Airport i högtrafik mycket nära sitt kapacitetstak.Det innebär att Swedavia ständigt måste arbeta för att hålla uppe kundnöjdheten hos resenärer och hos flygbolag, trots att systemet i sig redan idag har mycket hög belastning.

Det innebär också att det är angeläget att genomföra planerade åtgärder förhöjd kapacitet. Frågan om Bromma Stockholm Airports framtid är därigenom också avgörande för Swedavias möjligheter att erbjuda den tillgänglighet till och från Stockholm som efterfrågas. Detta inte minst då Bromma Stockholm Airport och Stockholm Arlanda Airportnyttjas som mest vid samma tidsperioder under dygnet.