På denna webbplats använder vi cookies.
Genom att fortsätta vara inne på webbplatsen godkänner du hur vi använder cookies. Här får du mer information och vilka inställningar du kan göra

Samarbeten för ökad tillgänglighet

En god flygtillgänglighet stärker Sveriges förutsättningar.

Exempel på de positiva effekter som en god tillgänglighet ger:

  • Underlättar resande, affärer och möten 
  • Skapar tillväxt och förutsättningar för företagsetableringar
  • Export- och besöksnäring gynnas av ny direkttrafik
  • 2,3 miljarder kr högre BNP om flygtillgängligheten utvecklats som i övriga Norden
  • Arbetstillfällen i flygsektorn och hela ekonomin
  • Effektivare resor med minskad miljöbelastning 
  • En ny direktlinje kan spara 100 000 arbetstimmar per år och en koldioxidbesparing på upp till 20 procent